Wat is verslavingsreclassering?

Het doel van ons werk is voorkomen dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt. Verslavingsreclassering is geen verslavingszorg maar reclassering met kennis van verslaving. De doelgroep zijn volwassenen met verslavingsproblematiek in relatie tot delictgedrag.
In Zeeland is ook de Reclassering Nederland en de Jeugdreclassering actief. Zij hebben een andere doelgroep.

Meewerken helpt

Het contact met ons is niet vrijblijvend. Wij willen met u samenwerken om uw leven weer op orde te krijgen, maar bepalen wel de agenda. Open en eerlijk zijn over afspraken, verwachtingen en doelen van u en ons, leidt tot het beste resultaat.

Printversie van deze paginaPrint