Intensive home treatment (IHT)

Wat is IHT?
IHT is de afkorting van Intensive Home Treatment, ofwel intensieve zorg aan huis. Het IHT-team biedt uintensieve zorg aan als u een crisis doormaakt en wilt voorkomen dat u opgenomen moet worden. IHT kan ook ingezet worden om uw opname te verkorten of om een opname te vervangen door u tijdelijk extra ondersteuning te bieden als u (weer) thuis bent.

Voor wie?
IHT is voor u bedoeld als u in een psychiatrische crisis bent geraakt.

Wat is het doel?
Het IHT-team probeert door een intensieve behandeling in een voor u veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast zetten we IHT in ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname voor u zo kort mogelijk duurt. Zodra u thuis bent bieden we u extra ondersteuning totdat u weer stabiel genoeg bent om reguliere zorg te krijgen.

Wanneer stopt de hulp van het IHT-team?
U krijgt drie weken hulp van het IHT-team. Dit kan met maximaal drie weken verlengd worden maar kan zeker ook korter zijn.

Bereikbaarheid
Informatie over de bereikbaarheid van de IHT-teams vindt u hier.

Folder Intensive home treatment

Printversie van deze paginaPrint