Privacy- en cookieverklaring

…overdraagbaarheid van gegevens. Contactgegevens Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy– en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar gegevensbescherming@emergis.nl. Heeft u vragen over deze website? Neem dan contact op met de dienst communicatie via het mailadres communicatie@emergis.nl of neem telefonisch contact met ons op via 0113 26 79 37. Stichting Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge KvK: S 41…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

Privacy en geheimhouding Voor en tijdens uw behandeling krijgt Emergis veel informatie over u. Bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken met u. De informatie die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zi…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

Privacy De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben. Geheimhoudingsplicht Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij anderen niet mogen vertellen wat ze over u weten. Zij mogen alleen informatie geven aan anderen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De hulpverleners d…

Lees meer...

Sitemap

…liniek Aanmelden gastaccount Extra vragen arbeidsmarktonderzoek Verpleging Privacy– en cookieverklaring Kwartiermakers beschermd wonen in Zeeland Familiebijeenkomst Emergis voortgezette behandeling Bijeenkomst IPS Presentatie Questmanager 4.0 Kwaliteitsstatuut Emergis Wi-Fi Inventarisatie stageplaatsen Gebruikersonderzoek Sonar Online zelfhulp Spanning in huis Online training Betrokken omgeving Blij alcoholvrij Beter slapen Dankbaarheid Je problee…

Lees meer...

Emergis betaalt nooit zwijggeld

…29 oktober en donderdag 30 oktober willen we benadrukken dat wij, vanwege privacy en beroepsgeheim, nooit op individuele gevallen kunnen ingaan. In algemene zin kunnen we melden dat we het betreuren wanneer zich een ernstig incident of calamiteit in onze instelling voordoet. Ernstige incidenten en calamiteiten melden we altijd bij de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en onderzoeken wij intern. Vervolgens omvat de werkwijze dat de onderzoeks…

Lees meer...

Wonen met begeleiding in Hulst

…hun kinderen aan een veilige en stabiele toekomstsituatie. Het borgen van privacy, een eigen zelfstandige woonruimte en een veilige speelruimte voor de kinderen zijn basisvoorwaarden en dragen bij aan het leveren van goede zorg. Door de bijdrage van Kinderpostzegels kan dit gerealiseerd worden. Begin januari 2017 hebben de eerste bewoners hun intrek genomen en 10 februari is er een feestelijke opening voor genodigden. Voor de privacy van de bewon…

Lees meer...

Informatie over aanleveren van gegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars

…e NZa. De NZa gebruikt deze informatie om te controleren of zorgaanbieders op tijd passende zorg bieden en om wachtlijsten in de zorg te verminderen. Zorgaanbieders – en dus ook Emergis – zijn verplicht deze gegevens te verstrekken. Emergis hecht veel waarde aan uw privacy. Wij begrijpen het als u vragen heeft over de bescherming van privacy van cliënten in de ggz. In deze FAQ geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over het delen van cliën…

Lees meer...

Informatie over aanleveren van gegevens aan zorgverzekeraars en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

…Emergis hecht veel waarde aan uw privacy. Wij begrijpen het als u vragen heeft over de bescherming van privacy van cliënten in de ggz. In deze FAQ geven wij antwoord op de meest gestelde vragen hierover….

Lees meer...

Informatie en spelregels

…toepassing. Daarin vind je meer informatie over je rechten en je plichten. Privacy Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt door Emergis. Ook worden er tijdens het evenement (foto- en video) opnames gemaakt. Omdat wij veel waarde hechten aan jouw privacy worden jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Emergis zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens….

Lees meer...

Emergis: informatie voor de pers

…erichten Emergis verstuurt regelmatig persberichten over ontwikkelingen in de organisatie. Vervolgens worden de persberichten als nieuwsbericht op deze website geplaatst. Wilt u voortaan de persberichten per mail ontvangen, mail dan naar communicatie@emergis.nl. Fotograferen en filmen Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen is het uitdrukkelijk niet toegestaan geluid- en/of beeldmateriaal te maken op de terreinen van Eme…

Lees meer...

Aanmelden sociaal pension

…n dan proberen we u een andere passende oplossing te bieden. Het sociaal pension kent een wachtlijst. Zodra er een woning of appartement vrijkomt, krijgt u van ons schriftelijk bericht over de verdere procedure. In de privacy– en cookieverklaring van Emergis leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de aanmeldlink verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen….

Lees meer...

Vrijheid en sociale contacten bij opname

…uur. woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen: 14.00 tot 21.00 uur. Wilt uw bezoek op een ander moment komen? Maak hierover dan een afspraak met een van de medewerkers. Vanwege de privacy van andere cliënten kunt u uw bezoek het beste ontvangen in het restaurant. Op sommige afdelingen gelden andere bezoektijden….

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…iënten in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. De fvp geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan de cliënt of de hulpverlener. Onafhankelijkheid Om onafhankelijkheid van de ggz-instelling te waarborgen is de fvp in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Bereikbaarheid U kunt telefonisch, via de mail of per brief contact opnemen met de familievertrouwensperso…

Lees meer...

Huisregels Emergis

…n dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. agressie, geweld en ongewenste intimiteiten (in alle vormen) wordt niet getolereerd. In principe wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie; het gebruik van alcohol kan beperkt worden toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet verstoort en niet in strijd is met de afspraken die hierover gemaakt zijn in het behandelingsp…

Lees meer...

Huisregels

…Huisregels Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. De huisregels vindt u op de afdeling….

Lees meer...

Pleziertuin voor Veilige opvang!

…Zeeuws-Vlaamse Veilige opvang. Gemiddeld waren zij 5,7 jaar Zodra de Pleziertuin klaar voor gebruik is, is er een feestelijke opening voor genodigden. Voor de privacy van de bewoners en hun kinderen maken we het adres van de Pleziertuin niet bekend.  …

Lees meer...

Recht op informatie

…anbod, procedures en dossiervorming. Dit is niet-persoonsgebonden informatie. Daarnaast proberen ze uw andere vragen zo goed mogelijk te beantwoorden zonder de zelfstandigheid en privacy van de cliënt te schaden. Voor het geven van persoonsgebonden informatie hebben medewerkers toestemming van de cliënt nodig….

Lees meer...

Laptop en harde schijf vermist

…dat derden toegang krijgen tot deze opnames. Wij betreuren het zeer dat de privacy van onze cliënten nu mogelijkerwijs gevaar loopt. Naar aanleiding van dit incident heeft Emergis direct onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en zijn er direct passende maatregelen genomen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. Emergis roept op om deze laptop en harde schijf te retourneren. Het betreft een antracietkleurige laptop van het merk Hew…

Lees meer...