Emergis betaalt nooit zwijggeld


Naar aanleiding van de berichtgeving in de PZC van woensdag 29 oktober en donderdag 30 oktober willen we benadrukken dat wij, vanwege privacy en beroepsgeheim, nooit op individuele gevallen kunnen ingaan. In algemene zin kunnen we melden dat we het betreuren wanneer zich een ernstig incident of calamiteit in onze instelling voordoet. Ernstige incidenten en calamiteiten melden we altijd bij de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en onderzoeken wij intern. Vervolgens omvat de werkwijze dat de onderzoeksresultaten met de IGZ en betrokkenen worden gedeeld. De IGZ velt tevens een eigen oordeel over het incident of de calamiteit en ziet toe op eventuele verbetermaatregelen.

In specifieke gevallen wordt in het geval van mogelijke materiële of immateriële schade een schadevergoeding overeengekomen. Als beide partijen het eens zijn met de schadevergoeding wordt dit in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Het is gebruikelijk om in deze overeenkomst op te nemen dat partijen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van de overeenkomst. Cliënten worden hiermee niet gedwongen het incident geheim te houden. Emergis betaalt nooit zwijggeld.

Printversie van deze paginaPrint