Informatie over aanleveren van gegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een nieuwe regelgeving aangekondigd voor alle ggz-aanbieders in Nederland, waaronder Emergis. Vanaf 1 juli en vóór 1 september 2023 moeten wij gegevens van volwassen cliënten aan de NZa aanleveren. Dit geldt voor cliënten die vallen onder de zorgverzekeringswet, én cliënten van forensische zorg. Het gaat om gegevens als de zorgvraagtypering, de diagnosehoofdgroep en de HoNOS+-vragenlijst. We leveren minder gegevens aan aan de zorgverzekeraars dan aan de NZa.

De NZa gebruikt deze informatie om te controleren of zorgaanbieders op tijd passende zorg bieden en om wachtlijsten in de zorg te verminderen. Zorgaanbieders – en dus ook Emergis – zijn verplicht deze gegevens te verstrekken.

Emergis hecht veel waarde aan uw privacy. Wij begrijpen het als u vragen heeft over de bescherming van privacy van cliënten in de ggz. In deze FAQ geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over het delen van cliëntgegevens met de NZa, én met zorgverzekeraars. Ook leest u hier hoe u bezwaar kunt maken tegen het delen van uw gegevens.

Printversie van deze paginaPrint