Privacy

De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij anderen niet mogen vertellen wat ze over u weten. Zij mogen alleen informatie geven aan anderen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De hulpverleners die u behandelen of begeleiden overleggen wel met elkaar over u. Vaak is er ook overleg met uw huisarts. Dat is nodig om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Let op!

Sommige therapieën of behandelprogramma’s volgt u samen met andere cliënten. We verwachten van u dat u niet doorvertelt wat u over hen te weten komt. Ook mag u daarover niets op Twitter, Facebook of andere social media zetten. Natuurlijk mogen andere cliënten niet doorvertellen wat ze eventueel over u weten. Merkt u dat dit wel gebeurt? Geef dat dan door aan een medewerker.

NZa en zorgverzekeraars
(zorgverzekeringswet en forensische zorg)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een nieuwe regelgeving aangekondigd voor alle ggz-aanbieders in Nederland, waaronder Emergis. Vanaf 1 juli en vóór 1 september 2023 moeten wij gegevens van volwassen cliënten aan de NZa aanleveren. Dit geldt voor cliënten die vallen onder de zorgverzekeringswet, én cliënten van forensische zorg. Het gaat om gegevens als de zorgvraagtypering, de diagnosehoofdgroep en de HoNOS+-vragenlijst. We leveren minder gegevens aan aan de zorgverzekeraars dan aan de NZa. Lees hier meer informatie!

Printversie van deze paginaPrint