Uw behandeling is klaar

Met uw behandelaar bespreekt u wanneer uw behandeling is afgelopen. Meestal is dat wanneer u uw behandeldoelen gehaald hebt. U bent dan genezen en/of kunt goed omgaan met uw beperkingen. Eventueel met hulp van uw familie of vrienden.

Voordat uw behandeling stopt, bekijkt u samen met uw behandelaar of u nog een tijdje extra ondersteuning nodig hebt. Via Emergis of bijvoorbeeld via uw huisarts of een andere organisatie als Indigo. Misschien lukt het nog niet helemaal om zelfstandig te gaan wonen of wilt u nog een tijdje bij een werkleerbedrijf blijven werken voordat u overstapt naar een reguliere baan. Deze en andere mogelijkheden bespreekt u met uw behandelaar.

Meer informatie:
folder Verlof en ontslag

Printversie van deze paginaPrint