Herstel

…een psychose heeft meegemaakt als voor de nabije omgeving om niet bij de pakken neer te zitten. Door weer dingen te ondernemen, activiteiten te ontplooien en weer terug onder de mensen te komen, ontstaan de mogelijkheden tot herstel. Met herstel bedoelen we ook nog iets anders. Herstel betekent ook het herstel als burger in de samenleving. En met dit herstel moeten we niet wachten tot iemand weer volledig beter is. Mensen die last hebben van…

Lees meer...

Bijeenkomst Bipolaire stoornis, psychose en herstel

…verhalen te horen van o.a. John Knappers van het Fonds Psychische Gezondheid en Petra d’Huy, regiocontactpersoon en eigenaar van de website www.petraetcetera.nl. Het tweede gedeelte van de bijeenkomst staat in het teken van herstel. De heer Mehmet Yucel, ontwikkelaar van de Yucelmethode & auteur ‘Bouwen aan herstel’ geeft een presentatie. Ook kun je kennismaken met het spel ‘Een steekje los?’ en de bijzondere tekeningen bewonderen van…

Lees meer...

Zinvol leven en herstel

…dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland en soms ook daarbuiten. Door middel van professionele herstelgerichte zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorgen zitten grenzen. Herstel is een gezamenlijk proces van de zorgvrager, zijn sociale netwerk en zorgverlener(s), waarbij ieder zijn eigen…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: behandeling, genezing en herstel psychiatrische problemen

Wat Emergis biedt: Behandeling, genezing en herstel Emergis behandelt mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslaving. Het doel is dat zij helemaal of zo veel mogelijk herstellen. De meeste cliënten volgen hun behandeling ambulant: zij komen voor een spreekuur naar de polikliniek of ze krijgen bezoek aan huis. Andere mensen volgen een of meer dagen per week dagbehandeling. Voor intensieve behandeling nemen we mensen tijdelijk op in…

Lees meer...

Herstellen doe je zelf

…keuzes te maken en je leven te bepalen. Heeft u een psychische kwetsbaarheid? Wilt u een stap verder zetten in uw herstelproces? En wilt u weer de regie nemen over uw eigen leven? Dan is deze cursus iets voor u. Wat leer je? Herstelervaringen delen; inzicht krijgen in uw eigen herstel; bepalen welke waarden belangrijk voor u zijn; eigen keuzen maken en doelen stellen; bepalen welke steun u hierbij kunt krijgen; ontdekken welke invloed u hebt op…

Lees meer...

Sitemap

…rale cliëntenraad U heeft een klacht Kosten Lotgenoten Extra zorg Geestelijke verzorging Over geestelijke verzorging Stiltecentrum Diensten en bijeenkomsten Medewerkers geestelijke verzorging Reizen Vrienden Cliënten Emergis Herstellen doe je zelf Intensive home treatment Opname in de kliniek Op de afdeling Vrijheid en sociale contacten Gedwongen opname Dwangbehandeling Huisregels Uw behandeling is klaar Voor verwijzers Aanmelden Crisisdienst…

Lees meer...

Ervaringswerker (24 uur)

…en veelomvattend: Als ervaringswerker draag je, op grond van eigen ervaring en deskundigheid, bij aan het herstelproces van cliënten binnen de HIC. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van herstel en herstelondersteuning binnen het team. Je ondersteunt anderen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces. Je werkt graag met cliënten in crisissituaties en je ziet het als een uitdaging…

Lees meer...

Psychiater kliniek

…k zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en graag een zinvol leven leiden. Ook mensen die kort of langere tijd intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Onze zorg en behandeling is daarom in alle gevallen gericht op herstel. De weg naar herstel is een gezamenlijk proces van zorgvrager en zorgverlener(s). We zien de cliënt als expert van zijn eigen leven en maken graag gebruik van zijn eigen deskundigheid. Naast de SRH methodiek…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.025)

…met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht waar het kan, intensief wanneer nodig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke aanspreekpunten, korte lijnen, snelle interne of externe verwijzing en een goede overdracht indien andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn. Uw werkomgeving Het FACT-team Zeeuws-Vlaanderen,…

Lees meer...

ambulant verpleegkundige/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.088)

…met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht waar het kan, intensief wanneer nodig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke aanspreekpunten, korte lijnen, snelle interne of externe verwijzing en een goede overdracht indien andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn. Uw werkomgeving Het FACT-team Goes is onderdeel…

Lees meer...

Arjens ervaringsverhaal: ‘Gewoon doen!’

Via een Emergis-arbeidsconsulent kregen we het ervaringsverhaal van Arjen. Een verhaal over herstel, dromen en leven: Arjen van Doorne heeft een aantal zware jaren doorgemaakt: hij zat zowel psychisch, sociaal als financieel aan de grond. Inmiddels is de nu 44-jarige vrije vogel bezig met het realiseren van zijn droom: een eigen varende werkplaats waarmee hij naar klanten vaart om ter plekke mankementen te repareren. Al vroeg ontstond Arjens…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige

…met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht waar het kan, intensief wanneer nodig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke aanspreekpunten, korte lijnen, snelle interne of externe verwijzing en een goede overdracht indien andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn. Uw werkomgeving Het FACT-team Vlissingen is…

Lees meer...

Theatervoorstelling Stillen

Graag nodigen we u uit voor de theatervoorstelling Stillen. Stillen vertelt het verhaal van een meisje dat vecht voor haar herstel, voor een gezond leven waarin ze haar eetstoornis niet nodig heeft om haar angsten de baas te kunnen. In dit verhaal worden verschillende fases van herstel herkenbaar en wordt perspectief geboden op een ander, beter leven. Stillen gaat over de scheiding van verstand en gevoel (hoofd en lijf),angst, hoop en…

Lees meer...

Soteria: eerste opvang

…aar goede ontvangst. Mensen met een psychose worden bij Soteria opgevangen in een huis met een nadrukkelijke gezinssfeer. Dit laat de jonge bewoners herstellen in een huiselijke sfeer. Ook laat het aan de ouders zien dat het herstel in een veilige omgeving plaatsvindt. “Zoals in ieder gezin wordt er samen ontbeten, geluncht en ’s avonds gegeten. We doen zelf de boodschappen en koken zelf. De dag is gevuld met allerlei activiteiten van sporten of…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.054)

…met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht waar het kan, intensief wanneer nodig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke aanspreekpunten, korte lijnen, snelle interne of externe verwijzing en een goede overdracht indien andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn. Uw werkomgeving Het FACT-team…

Lees meer...

Behandeling autisme

Behandeling ASS Er bestaan verschillende behandelmodules die u kunt volgen, onder andere: Groepsmodules op de Herstel Academie (HAC): Psycho-educatie en creatieve interactie: Tijdens deze module vergroot u uw kennis over autisme. U krijgt inzicht in uw mogelijkheden en beperkingen en in uw omgeving. De gevolgen van autisme in het dagelijkse leven worden duidelijk. U maakt een begin met het accepteren van de stoornis. De creatieve interactie…

Lees meer...

GGZ-agoog (2016.040)

…door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team Goes zijn we, per 1 mei 2016, op zoek naar een GGZ-agoog met specialisatie richting maatschappelijk werk. Het FACT-team Goes is een door het CCAF gecertificeerd team dat…

Lees meer...

Behandeling bij meerdere zorgaanbieders tegelijk

…e ggz van Emergis hebben doorgaans complexe zorgvragen, vaak in combinatie met problemen op diverse levensdomeinen. Het uitgangspunt is dan ook om de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd en op maat aan te bieden, gericht op het herstel van de cliënt. Cliënten moeten die modules kunnen volgen die voor hen van belang zijn. Dat betekent dat zij, indien nodig, gelijktijdig binnen verschillende onderdelen van Emergis behandeling kunnen krijgen. Wanneer…

Lees meer...

Wat is FACT?

…ble-ACT? Flexible-ACT is de afkorting van Flexible Assertive Community Treatment. Flexible-ACT-teams bieden geestelijke gezondheidszorg bij cliënten thuis. Eén team zorgt voor behandeling, begeleiding en ondersteuning bij uw herstel. Voor wie? Flexible-ACT is bedoeld voor u wanneer u deze kenmerken heeft: u heeft langdurende of blijvende ernstige psychiatrische problemen; u woont buiten een psychiatrische instelling; u wilt of kunt niet altijd…

Lees meer...

Vacatures voor psychiaters

…ven functioneren en graag een zinvol leven leiden. Ook als ze korte of langere tijd professionele zorg nodig hebben. Daarom richt Emergis zich er in alle gevallen op behandeling en begeleiding ondersteunend te laten zijn aan herstel. De cliënt is expert waar het gaat om zijn eigen leven en neemt zoveel als mogelijk regie in zijn behandeling. Passende zorg, korte wachttijden, vlotte doorstroom, continuïteit, toegankelijkheid en duidelijke…

Lees meer...

GGZ-agoog (2016.041)

…door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team Schouwen Duiveland en Tholen zijn we, per 1 mei 2016, op zoek naar een GGZ-agoog met specialisatie richting maatschappelijk werk. Het FACT-team is een door het CCAF…

Lees meer...

Fototentoonstelling georganiseerd door Denktank Emergis

…oject van de Denktank Cliënten Emergis. De tentoonstelling bestaat uit ca. 25 foto’s. Tien cliënten van Emergis fotografeerden uiteenlopende onderwerpen die belangrijk zijn in hun leven. Foto’s maken draagt immers bij aan je herstel als je psychische problemen hebt, is de ervaring van initiatiefnemer Urian Huber. Foto’s geven de kijk op het eigen leven weer en zijn herkenbaar voor de toeschouwer. Tijdens de opening licht Urian Huber het project…

Lees meer...

Wat doet het FACT voor u?

…onderdeel van de behandeling. Tijdens de opname houdt het Flexible-ACT-team contact met de cliënt. Ook regelt het team alles wat nodig is om weer terug naar huis te kunnen gaan. Bijvoorbeeld maatschappelijke hulp en hulp bij herstel van (familie)relaties. Als de cliënt weer thuis is, geeft het Flexible-ACT-team nazorg. De cliënt krijgt meerdere keren per week bezoek. Is de cliënt hersteld en in een stabiele(re) fase beland, dan komt het…

Lees meer...

Behandeling

…estaat uit: polikliniek, dagbehandeling, klinische behandeling, bed op recept (alleen voor cliënten in behandeling), nazorg en transmurale zorg. Eendaagse dagbehandeling Het aanbod van deze behandeling is volledig gericht op herstel. Dit houdt in dat er wordt toegewerkt naar een gezond gewicht. Het betreft een groepsbehandeling die plaatsvindt op dinsdagen van 9.00 tot 16.00 uur. De maximale groepsbezetting is 10 personen. De broodmaaltijd en de…

Lees meer...

Activiteiten

Herstel wordt bevorderd door activiteiten. Binnen het zorgprogramma bestaan er verschillende mogelijkheden om activiteiten te volgen. Op de eerste plaats is er de Herstelacademie wat gezien kan worden als een ‘leerhuis’. Mensen kunnen hier tal van cursussen volgen over allerlei onderwerpen, van het omgaan met medicatie tot aan filosofie. Er wordt Yoga en Mindfulness gegeven. In Vlissingen, Terneuzen en Goes zijn er werk- en leerplaatsen, zodat…

Lees meer...

Lotgenoten

…satie die hulp biedt aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is. Cocaine Anonymous Een groep van, door en voor cocaïneverslaafden die bij elkaar komen om te herstellen van hun verslaving. Depressie Centrum Belangenbehartiging van mensen met een depressie, en hun verwanten. Mijn Behandeling Mijn Keuze Voor voorlichting aan mensen die verslaafd zijn aan heroïne en opioïden….

Lees meer...

GZ-psycholoog regioteam Zeeuws-Vlaanderen (2016.060)

…met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht waar het kan, intensief wanneer nodig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke aanspreekpunten, korte lijnen, snelle interne of externe verwijzing en een goede overdracht indien andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn. Uw werkomgeving Het zorgprogramma…

Lees meer...

Begrippen

…tvoert in het primaire proces. Zorgverlening: alle activiteiten in het kader van preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding, waaronder het inzetten van methodische (multidisciplinaire) deskundigheid, met als doel geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen, verminderen of op te heffen en/of te streven naar een zo hoog mogelijke mate van herstel en autonomie….

Lees meer...

Opname in de kliniek

…Opname in de kliniek De meeste kinderen en jongeren met een psychose kunnen voor een korte periode opgenomen worden in de kliniek van Ithaka. In de kliniek zorgen we er voor dat jouw psychotische symptomen, angst en verwarring verminderen. In een rustige en veilige omgeving werk je aan je herstel. Medicatie kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeling. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken….

Lees meer...

4 April: Symposium Autisme in balans

…;Mazzel Tov’ vertoond over de inzet van honden als ondersteuning bij de therapie. Wij nodigen u van harte uit dit symposium bij te wonen. Programma 09.00 uur Ontvangst 09.30 uur Welkom door Toon van Meel, hoofd kliniek Herstel, wonen en werken 09.45 uur Film ‘Mazzel Tov’, werken met een therapiehond 10.00 uur Cognitieve gedragtherapie – Caroline Schuurman 10.55 uur Pauze 11.15 uur Mindfulness voor mensen met…

Lees meer...

Kennis, houding en gedrag

…Kennis, houding en gedrag Respect en vertrouwen bevorderen herstel. Daarom hechten we binnen Emergis en Indigo veel waarde aan professionele relaties. We beschrijven de samenwerking tussen zorgverleners, cliënten en hun familie/naasten en hoe Emergis toeziet op deskundigheid en professioneel gedrag van medewerkers….

Lees meer...

Behandeling anorexia en boulimia

…estaat uit: polikliniek, dagbehandeling, klinische behandeling, bed op recept (alleen voor cliënten in behandeling), nazorg en transmurale zorg. Eendaagse dagbehandeling Het aanbod van deze behandeling is volledig gericht op herstel. Dit houdt in dat er wordt toegewerkt naar een gezond gewicht. Het betreft een groepsbehandeling die plaatsvindt op dinsdagen van 9.00 tot 16.00 uur. De maximale groepsbezetting is 10 personen. De broodmaaltijd en de…

Lees meer...

Woonbegeleider niveau 4 (2016.020)

…te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De sector wonen richt zich op herstel en begeleiding van cliënten met langdurige en complexe problematiek. Er wordt gewerkt vanuit de rehabilitatievisie. De beschermende woonvorm Goes-West, in de Abel Tasmanstraat, is onderdeel van de Oosterschelderegio,…

Lees meer...

Eetstoornissen: anorexia, boulimia, eetbuistoornis, obesitas

…een eetstoornis. Deze zorg bieden wij met gemotiveerde en zorgzame hulpverleners. Het zorgprogramma eetstoornissen biedt een tweedelijns specialistische behandeling waar de cliënt centraal staat. De behandeling richt zich op herstel maar ook op het leren omgaan met ziektesymptomen. Een goede hulpverleningsrelatie met de cliënt en de eventuele naasten staan hierbij voorop. Een behandeling wordt geboden aan cliënten met een eetstoornis vanaf 16…

Lees meer...

Psychiater IHT

…ring in de ambulante zorg, met acute ernstige psychiatrische stoornissen en complexe, niet planbare zorg. En met een zorgvisie die past bij die van Emergis: een cliënt krijgt behandeling die ondersteunend is aan zijn of haar herstel en draagt bij aan het (herwinnen) van de eigen regie. Passende zorg, korte wachttijden, vlotte doorstroom, continuïteit, toegankelijkheid en duidelijke informatie horen daarbij. Dat doen we met een gedreven team, met…

Lees meer...

Start cursus Herstellen doe je zelf

Woensdag 24 september 2014 start in Terneuzen de cursus Herstellen doe je zelf. Deze cursus, voor en door cliënten, gaat over je leven leven en rekening houden met je psychische kwetsbaarheid. Bij herstel gaat het om de toekomst: de uitdaging om weer zelf je keuzes te maken en je leven te bepalen. Heeft u een psychische kwetsbaarheid? Wilt u een stap verder zetten in uw herstelproces? En wilt u weer de regie nemen over uw eigen leven? Dan is…

Lees meer...

Hulpaanbod van Emergis

…g voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Emergis is actief op de gebieden: Preventie en kortdurende behandeling Behandeling, genezing en herstel Wonen, werken en maatschappij Onderdak en opvang Forensische…

Lees meer...

Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg

…odig heeft: niet te weinig en niet te veel. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen. Emergis is actief op de gebieden: Preventie en kortdurende behandeling Behandeling, genezing en herstel Wonen, werken en maatschappij Onderdak en opvang…

Lees meer...

Nieuw onderkomen FACT-team Schouwen-Duiveland en Tholen

…bben, geestelijke gezondheidszorg aan huis. Ook bij mensen die niet altijd hulp willen of kunnen ontvangen, komt het FACT-team thuis. Eén team van FACT-medewerkers zorgt voor behandeling, begeleiding en ondersteuning bij hun herstel. De FACT-medewerkers bieden vooral praktisch hulp. Samen met de cliënt gaan ze bijvoorbeeld op zoek naar werk of proberen we het contact met de familie te herstellen. Een cliënt verwijzen of aanmelden kan door te…

Lees meer...

Beschermd wonen voor mensen met een dubbel diagnose

…deren en voor volwassenen met alleen psychiatrische problemen heeft Emergis aparte beschermende woonvormen….

Lees meer...

Soteria genomineerd voor Univé Paludanus Prijs

…ng. Met een groep van 6 tot 10 cliënten wordt het dagelijks leven opgepakt en worden er buitenactiviteiten gedaan. De familie wordt vanaf de eerste dag betrokken bij de begeleiding van de cliënt. Dit alles bevordert een snel herstel. Genomineerden Een onafhankelijke jury onder leiding van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra beoordeelde aale innovatieve inzendingen en daar zijn drie nominaties uit geselecteerd. Naast de Soteria afdeling van Emergis zijn…

Lees meer...

Hoe we willen zijn

…id van alle mensen in Zeeland….

Lees meer...

Soteria

…errein van Emergis in Kloetinge aan de Oostmolenweg 101. In het huis worden jonge mensen tussen de 16 en 35 jaar opgenomen die een eerste of herhaalde psychose doormaken. Het doel van de opname is dat ze stabiliseren en weer herstellen. De jongeren worden door de psychose heen begeleid zodat ze weer terug kunnen gaan naar huis, naar school of werk. Vanaf het begin van de behandeling is er contact met het gezin. Dit vinden wij erg belangrijk voor…

Lees meer...

Waaruit bestaat Volledig pakket thuis?

Waaruit bestaat Beschermd wonen thuis? Het (maatschappelijk) herstel en het leren omgaan en leven met een ernstige psychiatrische aandoening kenmerkt zich als een wisselend proces met ups- en downs, waarbij ondersteuningsbehoeften (soms sterk) wisselen en niet eenduidig zijn. Het zorgvuldig kunnen op- en afschalen van zorg is hierbij van belang. Wat houdt het in? Emergis draagt zorg voor een beschermde woonomgeving in uw eigen woning; Alle…

Lees meer...

Ervaringswerker

herstelproces. De hulp- en ondersteuningsvragen van cliënten zijn daarbij het uitgangspunt. Verslavingszorg bevordert dat cliënten zoveel mogelijk maatschappelijk geïntegreerd wonen en leven. In het behandelaanbod willen we herstelondersteuning . Kerntaak van de functie is het versterken van de positie van de cliënt binnen de zorg, zodat de regie meer bij de cliënt komt te liggen. Voor de invulling en vormgeving zoeken we een enthousiaste…

Lees meer...

Werken goed voor de gezondheid

…ke huisvesting, werk of onderwijs en voldoende ondersteuning.” “Onderzoek wijst uit dat werk een beschermende factor is als het gaat om depressie”, vervolgt Van Weeghel, “werken is hét bewijs van psychisch en maatschappelijk herstel, publiek stigma daalt en werken leidt tot een betere kwaliteit van leven: het reduceert symptomen en vermindert klinische opnames.” Mensen met EPA zijn ambivalent over werken geeft de professor onmiddellijk toe: “Ze…

Lees meer...

wlbzeeland.nl in de lucht!

…ls voor bijna iedereen geldt, is werk voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen een voorwaarde om ‘mee te kunnen doen in de samenleving’. Door te werken ervaren mensen een gevoel van erkenning, eigenwaarde en zingeving. Mensen die ziek zijn (geweest) beschouwen het hervatten van het werk als een belangrijke graadmeter voor hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Voor meer informatie: www.wlbzeeland.nl of…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…telefoon 0113 26 77 80 fax 0113 21 86 35 voorbeeld verwijsbrief Oosterschelderegio Voor complexe psychiatrische problematiek en verslaving biedt Emergis acute zorg, diagnostiek, specialistische behandeling en begeleiding bij herstel, wonen en werken. Emergis heeft zorgprogramma’s voor: adhd; angst- en stemmingsstoornissen; autisme en autismespectrumstoornissen; cognitieve stoornissen; depressie; dubbele diagnose; eetstoornissen; seksuele…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige FACT Terneuzen (32 – 36 uur (bespreekbaar), per januari 2018)

…door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je levert met enthousiasme een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en het verder vormgeven van het regioteam…

Lees meer...

Baas in eigen leven?!

…ntext van de veranderingen binnen en rondom de zorg en de door de overheid gepropageerde ‘participatiesamenleving’. Ter aanvulling op de bestaande zorg en maatschappelijke ondersteuning investeren steeds meer instellingen in herstelondersteuning en eigen regie van mensen met een kwetsbare achtergrond. Ervaringswerkers ondersteunen mede op grond van de eigen ervaring cliënten bij hun herstel en gaan met elkaar opzoek naar bronnen van kracht, hoop…

Lees meer...