Vijf VW Caddy’s voor beschermde woonvormen


Sinds lange tijd leeft de wens om vanuit de beschermende woonvormen over eigen vervoer te beschikken. Vanaf vandaag, donderdag 30 augustus, is dat gerealiseerd en zijn er vijf auto’s beschikbaar. Feestelijk nieuws!

Volgens Carien Borst, manager Wonen, is ten eerste het doorbreken van stilstand en mensen te verleiden tot activiteit cruciaal bij woonbegeleiding. “Met deze Caddy’s wordt het makkelijker drempels te verlagen om bijvoorbeeld aan de slag te gaan bij de werkleerbedrijven van WLB Zeeland. Daarnaast is het vervoer bedoeld om activiteiten te organiseren voor en met bewoners, die bijdragen aan het vergroten van de gezondheid en herstel, zoals sport, wandelingen, gezonde voeding en andere leefstijlinterventies.” Dat we als zorgonderdeel kunnen investeren in de zorg en begeleiding is belangrijk, vanuit een gezamenlijke visie voor alle beschermende woonvormen.

De elf beschermende woonvormen van Emergis zijn verspreid over Zeeland van Tholen, Zierikzee, Middelburg, Goes en Vlissingen tot aan Oostburg, Terneuzen en Hulst. Er gaan dus ongeveer 260 mensen van deze auto’s gebruik maken. Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom bieden de beschermende woonvormen gespecialiseerde woonbegeleiding, zorg en ondersteuning. Herstelgerichte zorg, ondersteunen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheden en groeien naar zelfstandigheid zijn belangrijke doelstellingen waar samen met bewoners en andere samenwerkingspartners op wordt ingezet.

Printversie van deze paginaPrint