wlbzeeland.nl in de lucht!


WLB Zeeland bestaat uit acht werkleerbedrijven en biedt mensen, die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, werk dat bij hun past. De werkleerbedrijven vindt u verspreid over de hele provincie en zijn dus altijd in de buurt!

Sinds woensdag 9 maart is de website online. Alle werkleerbedrijven van WLB Zeeland kunt u op de site vinden. Welke werkzaamheden kun je er doen? Hoe is de begeleiding? Wat zijn de verdiensten? Hoe bereik je het werkleerbedrijf? Alle antwoorden hierop vindt u gemakkelijk op www.wlbzeeland.nl. Ook is op wlbzeeland.nl het laatste nieuws te lezen en wordt steeds een werkleerbedrijf uitgelicht. Samenwerken met of verwijzen naar WLB Zeeland? Ook hierover worden geïnteresseerden volop geïnformeerd. De prachtige foto’s van Evert van Moort laten zien hoe het werken op de werkleerbedrijven er aan toe gaat.

Aankondiging website_500

Werken werkt!
Werk is belangrijk. Het biedt structuur, een inkomen, sociale contacten en waardering. Net zoals voor bijna iedereen geldt, is werk voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen een voorwaarde om ‘mee te kunnen doen in de samenleving’. Door te werken ervaren mensen een gevoel van erkenning, eigenwaarde en zingeving. Mensen die ziek zijn (geweest) beschouwen het hervatten van het werk als een belangrijke graadmeter voor hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Voor meer informatie: www.wlbzeeland.nl of wlbzeeland@wlbzeeland.nl

Printversie van deze paginaPrint