Lotgenotengroepen

Als familielid of naaste van een cliënt kunt u behoefte hebben aan informatie, ondersteuning en een luisterend oor. U kunt daarvoor terecht bij de familievertrouwenspersoon en bij familieverenigingen. Verder biedt Emergis voor enkele veelvoorkomende klachten  Online zelfhulp trainingen aan. Ook voor individuele cliënten zijn er lotgenoten groepen een overzicht hiervan vindt u hier.

Hieronder vindt u een overzicht van links naar websites van familieverenigingen.

ADHD

Stichting Balans
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Autisme en PDD-NOS. Ze organiseren trainingen en voorlichtingsmomenten ook zijn er regionale lotgenoten groepen voor naasten.

Afasie

AfasieNet
Het afasiecentrum verstrekt informatie over afasie. De website heeft een aparte sectie voor Naasten waar o.a. tips worden gegeven m.b.t. Communicatie. Ook vindt u er verhalen van ervaringsdeskundigen

NAH
Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ze organiseren op veel plaatsen en uiteenlopende manieren contacten tussen lotgenoten.

Alzheimer

Alzheimer Nederland
De Afdeling Zeeland organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in uw omgeving. In Zeeland zijn er op diverse locaties Alzheimer Cafés. Dit is een maandelijkse bijeenkomst met een thema voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

Angst en Dwang

Angst Dwang en Fobie stichting (ADF) Stichting
De ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten. Ze zijn een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan herstel van mensen met overmatige angst. Iedere maandag van 20 tot 21 uur organiseren ze een gratis online bijeenkomst voor mensen met angst en/of dwang.

Autisme

Stichting Balans
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Autisme en PDD-NOS. Ze organiseren trainingen en voorlichtingsmomenten ook zijn er regionale lotgenoten groepen voor naasten.

Nederlandse Vereniging voor Autisme en verwante contactstoornissen
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten. De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt.

Borderline

Stichting Borderline
Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis of mensen die zich hier in herkennen. Je kunt bij ons terecht voor Lotgenotencontact en advies maar ook voor schriftelijke en mondelinge informatie. Wij organiseren regionale en landelijke contactdagen, soms in samenwerking met GGz-organisaties.

Depressie

MIND Blue
MIND Blue brengt mensen met en zonder depressieve klachten in beweging door hen te informeren, inspireren, motiveren en te ondersteunen. MIND Blue is ontstaan uit een samenwerking tussen de Depressie Vereniging en MIND.

Depressie Vereniging
De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten. Ze hebben ook een Depressielijn. Dit is de  hulptelefoon van de Depressievereniging en staat open voor iedereen met een depressie of hun naasten.

Dissociatieve stoornis

Caleidoscoop
Caleidoscoop is de patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en hun direct betrokkenen.

Eetstoornissen

Weet
Weet, vereniging rond eetstoornissen is dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Weet biedt informatie, fungeert als wegwijzer en is vertegenwoordiger. Op de site zijn links te vinden naar verschillende (online)lotgenoten groepen en het nummer van de hulplijn.

Gilles de la Tourette

Stichting Gilles de la Tourette
Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie voor iedereen met Tourette, hun omgeving en hulpverleners die hiermee te maken hebben.

Psychose en Schizofrenie

Anoiksis
Voorlichting en belangenbehartiging voor en door mensen met een chronische psychose of schizofrenie.

PsychoseNet
PsychoseNet is een multideskundig online platform op het gebied van psychosegevoeligheid. Het is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt.

Ypsilon, regio Zeeland
Vereniging van ouders en andere familieleden van chronisch psychotische en schizofrene mensen

Het Horen van stemmen of zien van beelden

Stichting Weerklank
Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen.

Verslaving

MIND Verslaving
Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten

Stichting Naast
Bieden ondersteuning aan naasten van mensen met een verslaving aan drugs, drank, gokken of gamen.

Alcohol

Al-Anon Familie Groepen
Al-Anon heeft maar één doel en dat is de familieleden en vrienden van alcoholisten helpen. Om dit te doen hebben ze o.a. een lotgenoten groep.

Gokken

Anonieme Gokkers en Omgeving (AGOG)
Een organisatie die hulp biedt aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is.

Cocaïne

Co-Anon
The Co-Anon Family Groups have but one purpose – to carry the message of hope and personal recovery to family members and friends of someone who is addicted to cocaine and all other mind-altering substances

Zelfbeschadiging

Stichting Zelfbeschadiging
Het is een landelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en professionals in de gezondheidszorg en onderwijs. De Stichting Zelfbeschadiging organiseert tevens twee keer per jaar familie en naasten bijeenkomsten waar je als familie en naasten handvatten krijgt om je kind te helpen en waar je ervaringen kunt uitwisselen met andere ouders. Daarnaast is er een informatie- en lotgenotenlijn voor familie en naasten.

Overig

MIND Korrelatie
Landelijke hulplijn voor mensen met psychische of psychosociale problemen en hun naasten.

Vereniging Een Handreiking
Reformatorische vereniging voor familie en andere betrokkenen van mensen met psychische klachten

Labyrint – In Perspectief,
Landelijke organisatie voor familie en andere directbetrokkenen van mensen met psychiatrische problemen, met of zonder diagnose

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon,
Voor advies en hulp aan familieleden van mensen die behandeld worden in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Kopstoring
Kopstoring is een website voor jongeren die een vader of moeder met psychische- of verslavingsproblemen hebben.

Naasten in Kracht
Naasten in Kracht is een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Impuls en Woortblind, MIND Familie- en Naastenraden, Labyrint-In Perspectief, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Zelfbeschadiging en Ypsilon.

Slachtofferhulp Nederland

 

 

Printversie van deze paginaPrint