Belangenbehartiging

De familieraad van Emergis en de familievertrouwenspersoon maken zich sterk voor de belangen van familie en naasten van cliënten. Dit kunnen individuele belangen zijn of belangen van een hele groep. De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is in dienst bij de Landelijke Stichting Familievetrouwenspersoon.

Emergis heeft regelmatig overleg met het Zeeuws Platform GGz. Dit is een platform van cliënt- en familieorganisaties die zich gezamenlijk inzetten voor de positieverbetering van cliënten en hun naasten.

Printversie van deze paginaPrint