Verslaving

…hijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit zijn onthoudingsverschijnselen. Verslaafde personen hebben vaak steeds meer van het middel nodig om hetzelfde effect te bereiken. Dit wordt tolerantie genoemd. Geestelijke verslaving Geestelijke verslaving betekent dat iemand denkt niet meer zonder een middel te kunnen. Deze vorm van verslaving is persoonsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende dingen ‘lekker’ vinden. Bij…

Lees meer...

Ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving

…In oktober en november zijn er drie ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)….

Lees meer...

Ervaringswerker

…eft overwonnen en/of deze een plek heeft gegeven. Verder heeft hij/zij de ervaringskennis omgezet in ervaringsdeskundigheid en wil deze inzetten voor anderen die te maken hebben met een aandoening of beperking in relatie tot verslaving. Onze ambitie is om hoogwaardige behandeling en begeleiding te leveren, die cliënten ondersteunt in hun herstelproces. De hulp- en ondersteuningsvragen van cliënten zijn daarbij het uitgangspunt. Verslavingszorg…

Lees meer...

Afkicken van verslaving aan medicatie

…zweten; verstoorde stofwisseling; darmkrampen en diarree; slapeloosheid; hartkloppingen; spierpijn; hoofdpijn; vermoeidheid. Geestelijke ontwenningsverschijnselen Geestelijk kunt u een extreem verlangen ervaren naar het verslavende middel. Dit wordt ook wel craving genoemd. Ook na de lichamelijk ontgifting (detoxificatie) kan dit verlangen aanhouden. De geestelijke verslaving duurt vaak langer dan de lichamelijke verslaving….

Lees meer...

Ik wil afkicken drugsverslaving

…zweten; verstoorde stofwisseling; darmkrampen en diarree; slapeloosheid; hartkloppingen; spierpijn; hoofdpijn; vermoeidheid. Geestelijke ontwenningsverschijnselen Geestelijk kunt u een extreem verlangen ervaren naar het verslavende middel. Dit wordt ook wel craving genoemd. Ook na de lichamelijk ontgifting (detoxificatie) kan dit verlangen aanhouden. De geestelijke verslaving duurt vaak langer dan de lichamelijke verslaving….

Lees meer...

Wat Emergis biedt: behandeling, genezing en herstel psychiatrische problemen

Wat Emergis biedt: Behandeling, genezing en herstel Emergis behandelt mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslaving. Het doel is dat zij helemaal of zo veel mogelijk herstellen. De meeste cliënten volgen hun behandeling ambulant: zij komen voor een spreekuur naar de polikliniek of ze krijgen bezoek aan huis. Andere mensen volgen een of meer dagen per week dagbehandeling. Voor intensieve behandeling nemen we mensen tijdelijk op in…

Lees meer...

KOPP/KVO-cursussen

Cursussen voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KVO) Als een ouder psychische problemen of een verslaving heeft, kan dat voor de kinderen in het gezin erg moeilijk zijn. Het is goed om over die lastige situatie te praten. Dat kan voorkomen dat de kinderen later zelf problemen krijgen. Daarom heeft Indigo in Zeeland, onderdeel van Emergis, diverse trainingen en cursussen voor…

Lees meer...

Mantelzorg

…iemand met een dementie Mijn verhaal als mantelzorger Omgaan met dementie Omgaan met mensen met een depressie Preventieve ondersteuning van mantelzorgers Psychiatrie in de familie Psychische problemen in de familie Verwanten verslaving Daarnaast zijn er speciale cursussen en groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met een verslaving (KOPP/KVO). Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus…

Lees meer...

Wat is medicijnverslaving?

…Verslaafd aan medicijnen Een verslaving die vaak onopgemerkt blijft is die aan medicatie zoals benzodiazepinen, de zogenaamde angstdempers en slaapmiddelen als diazepam, oxazepam en alprazolam. Stilzwijgend worden vaak jarenlang herhalingsrecepten opgehaald totdat de arts ingrijpt of de patiënt niet meer genoeg heeft aan zijn dosis. Hij zal meer van de huisarts proberen te krijgen of andere wegen gaan zoeken om de verslaving in stand te houden….

Lees meer...

Aanmelden bij Emergis: eerst naar uw huisarts, daarna aanmelden.

Aanmelden bij Emergis? Eerst naar uw huisarts Heeft u psychische problemen of een verslaving? Of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat er over met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid verwijzen naar Emergis met een verwijsbrief. Verwijzen betekent dat de arts of instelling u aanmeldt bij Emergis. Soms heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kijk in dit geval…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…r de Oosterschelderegio Ambulant regioteam Oosterschelderegio Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 77 80 fax 0113 21 86 35 voorbeeld verwijsbrief Oosterschelderegio Voor complexe psychiatrische problematiek en verslaving biedt Emergis acute zorg, diagnostiek, specialistische behandeling en begeleiding bij herstel, wonen en werken. Emergis heeft zorgprogramma’s voor: adhd; angst- en stemmingsstoornissen; autisme en…

Lees meer...

In de praktijk: Suzanne Lous

Heeft u het al gelezen? In de rubriek ‘In de praktijk’ in de PZC van dinsdag 20 januari staat een groot artikel over Emergis verslavingszorg. Journaliste Denise van Minnen liep een dagje mee met verpleegkundige Suzanne Lous. Suzanne laat zien hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet en geeft een inkijkje in het werken met mensen met een verslaving. Dinsdag 3 februari is het de beurt aan Laura Moerland, verpleegkundig specialist bij eetstoornissen….

Lees meer...

Advies voor familie bij verslaving aan medicijnen

…elende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen en er voor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt, adviseren wij u deel te nemen aan de verwantengroep van Emergis verslavingszorg. U kunt ervaringen uitwisselen met lotgenoten en concrete en actuele (probleem)situaties bespreken. U krijgt informatie over verslaving en behandelmethoden en u leert hoe u het beste met uw verslaafde verwant…

Lees meer...

Voor familie en naasten

…het familiebeleid van Emergis. Daarnaast vindt u op deze website informatie over lichte psychische klachten en ernstige psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld ADHD, angst, depressie, dwang, autisme, cognitieve stoornissen, verslaving & psychiatrie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychose, seksualiteit en trauma. Over diagnoses, behandeling en medicatie. Ook vindt u er informatie over verslaving, wonen, werken en veiligheid. U…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

…ber wordt voor de vijfde keer psycho-educatie voor het zorgprogramma dubbele diagnose georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen familie en naasten van cliënten uit het zorgprogramma dubbele diagnose voorlichting over verslaving en psychiatrie. Onderling kunnen de deelnemers steun vinden door ervaringen uit te wisselen. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten niet over persoonlijke zaken van de cliënt of over inhoudelijke behandeling. Tijd:…

Lees meer...

Advies voor familie bij alcoholverslaving

…elende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen en er voor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt, adviseren wij u deel te nemen aan de verwantengroep van Emergis verslavingszorg. U kunt ervaringen uitwisselen met lotgenoten en concrete en actuele (probleem)situaties bespreken. U krijgt informatie over verslaving en behandelmethoden en u leert hoe u het beste met uw verslaafde verwant…

Lees meer...

Familie

…ele situatie van de cliënt. Psycho-educatie voor familie en naasten Voor familie en naasten van cliënten uit het zorgprogramma dubbele diagnose bieden we psycho-educatie. Tijdens deze bijeenkomsten geven we voorlichting over verslaving en psychiatrie. Onderling kunnen deelnemers steun vinden door ervaringen uit te wisselen. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten niet over persoonlijke zaken van de cliënt of over inhoudelijke behandeling. Data:…

Lees meer...

Advies voor familie bij drugsgebruik

…elende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen en er voor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt, adviseren wij u deel te nemen aan de verwantengroep van Emergis verslavingszorg. U kunt ervaringen uitwisselen met lotgenoten en concrete en actuele (probleem)situaties bespreken. U krijgt informatie over verslaving en behandelmethoden en u leert hoe u het beste met uw verslaafde verwant…

Lees meer...

Dubbel diagnose

In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen.

Lees meer...

Behandeling alcoholverslaving bij ouderen

Behandeling ouderen De gevolgen van het ouder worden zijn van invloed op het ontstaan, de aard, de uitingsvorm en de behandeling van verslavingsproblematiek. De behandeling van ouderen met een verslaving vraagt om specialistische hulpverlening. Bij Emergis zijn ouderen dan ook een specifieke doelgroep en worden zij behandeld op de afdelingen van ouderenpsychiatrie. Met ouderen bedoelen wij mensen van 65 jaar en ouder. Ook mensen die jonger zijn…

Lees meer...

Regiebehandelaar in de basis ggz

…ollegiale toetsing. Onderstaande tabel beschrijft welke disciplines in de basis ggz als regiebehandelaar mogen optreden. Disciplines die als regiebehandelaar optreden in de basis ggz Gz-psycholoog Klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog Psychotherapeut Verpleegkundig specialist ggz Specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater, mits dementie de hoofddiagnose is Verslavingsarts, mits de hoofddiagnose verslaving of gokproblematiek is….

Lees meer...

Voor wie we er zijn

Voor wie we er zijn Emergis richt zich op kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen: Mensen met matige tot ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen Mensen met verslavingsproblemen Mensen die dakloos zijn Mensen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld Mensen die door verslaving of psychiatrische problematiek een delict hebben gepleegd Mensen die (grote) kans hebben om in deze situaties terecht…

Lees meer...

Beschermd wonen

…zelfstandig mogelijk wonen; vaardigheden leren om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van leren, werken en omgaan met vrije tijd. Gaat het wonen op de BW u erg goed af? Dan kunt u ondersteuning krijgen om helemaal zelfstandig of zelfstandig met begeleiding te gaan wonen. Voor ouderen en voor mensen met een dubbele diagnose (verslaving en psychiatrie) heeft Emergis aparte beschermde woonvormen….

Lees meer...

Behandeling drugsverslaving bij ouderen

Behandeling ouderen De gevolgen van het ouder worden zijn van invloed op het ontstaan, de aard, de uitingsvorm en de behandeling van verslavingsproblematiek. De behandeling van ouderen met een verslaving vraagt om specialistische hulpverlening. Bij Emergis zijn ouderen dan ook een specifieke doelgroep en worden zij behandeld op de afdelingen van ouderenpsychiatrie. Met ouderen bedoelen wij mensen van 65 jaar en ouder. Ook mensen die jonger zijn…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 (2016.081)

…et anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Afdeling 20-21 is een klinische afdeling voor cliënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het zorgprogramma Dubbele Diagnose. De cliënt zien wij als een kwetsbaar mens met eigen levensdoelen, wensen en krachten. We werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op wederzijds…

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen

…dan uw verzoek. Gemeenten hebben de zorgaanbieders gevraagd dit zelf te doen omdat er specifieke kennis van psychiatrische problematiek nodig is voor deze beoordeling. Daarom doen wij onderzoek naar uw ziektebeeld, eventuele verslaving en de mate van zelfredzaamheid op de diverse levensgebieden. Wij leggen dat vast in een ondersteuningsplan. Als blijkt dat een beschermende woonomgeving nodig is, ontvangt u een beschikking van ons. Met die…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider DD kliniek verslavingszorg (32-36 uur)

Jouw werkplek Verslavingszorg is een specialisme dat vele complexe vraagstukken met zich mee brengt op individueel niveau, maar zeker ook op maatschappelijk gebied. De complexiteit enerzijds en de omvang van verslavingsproblematiek in de samenleving anderzijds vergen een slagvaardige en flexibele inzet. Samenwerking is daarbij het belangrijkste vereiste om zowel op cliëntniveau als op het niveau van de samenleving een effectieve bijdrage te…

Lees meer...

Wanneer ben je verslaafd?

Wanneer ben je verslaafd? U raakt niet zomaar verslaafd aan alcohol. Daar gaan vaak jaren overheen. Er is sprake van verslaving als: u steeds meer moet drinken om het gewenste effect te bereiken; u ontwenningsverschijnselen krijgt als u niet drinkt. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen zijn, zoals zweten of trillen. Of geestelijke verschijnselen zoals onrustig zijn of in paniek raken als u niet drinkt; u drinkt om ontwenningsverschijnselen…

Lees meer...

Emergis en Film by the Sea

In vervolg op het succesvolle programma Do You Mind? – verleden jaar te zien tijdens Film by the Sea – presenteren Emergis en Film by the Sea ook dit jaar een programma rondom psychiatrie en verslaving. Weliswaar een kleiner programma, maar met prachtige en indrukwekkende films. Films die de vele kanten van de geestelijke gezondheid in beeld brengen. Sombere, duistere kanten die we niet kunnen ontkennen, maar ook mooie en boeiende…

Lees meer...

Lotgenoten

…t aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is. Cocaine Anonymous Een groep van, door en voor cocaïneverslaafden die bij elkaar komen om te herstellen van hun verslaving. Depressie Centrum Belangenbehartiging van mensen met een depressie, en hun verwanten. Mijn Behandeling Mijn Keuze Voor voorlichting aan mensen die verslaafd zijn aan heroïne en opioïden. Narcotics…

Lees meer...

Werken

…Werken Mensen die te maken hebben (gehad) met psychische problemen of een verslaving vinden het vaak moeilijk om een baan te behouden of een nieuwe baan te vinden. Emergis biedt verschillende mogelijkheden om (opnieuw) te wennen aan het werkproces. Op uw eigen manier en in uw eigen tempo….

Lees meer...

Behandeling verslaving aan medicijnen bij ouderen

Behandeling ouderen De gevolgen van het ouder worden zijn van invloed op het ontstaan, de aard, de uitingsvorm en de behandeling van verslavingsproblematiek. De behandeling van ouderen met een verslaving vraagt om specialistische hulpverlening. Bij Emergis zijn ouderen dan ook een specifieke doelgroep en worden zij behandeld op de afdelingen van ouderenpsychiatrie. Met ouderen bedoelen wij mensen van 65 jaar en ouder. Ook mensen die jonger zijn…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…ueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld. Er wordt outreachend, individueel en in groepen gewerkt. Het aanbod wordt versterkt door de koppeling met programma’s op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en (verslavings-)reclassering. Forensische Zorg Zeeland is partner in de netwerkorganisatie rondom de aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling in Zeeland.   Jouw werkzaamheden Als GZ-Psycholoog…

Lees meer...

Opname in kliniek bij verslaving aan medicijnen

…astgelegd in uw persoonlijk behandelplan. We stellen het plan al voor uw opname met u op zodat we direct na opname met de uitvoering ervan kunnen beginnen. Het behandelplan onderscheidt doelen op vier verschillende gebieden: verslaving, sociaal-maatschappelijk, lichamelijk en psychische en/of gedragsproblemen. Regelmatig wordt het behandelplan met u geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Het team Verschillende professionals voeren de behandeling…

Lees meer...

Ik zoek hulp

Welkom op de website van Emergis! Wist u dat een op vier Nederlanders in zijn of haar leven last krijgt van psychische problematiek? Psychische- of verslavingsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Van jong tot oud, van laag- tot hoogopgeleid en ongeacht sociale, culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergrond. Deze website bevat informatie over psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, angst, depressie, eetstoornissen en trauma. Over…

Lees meer...

Ik ben in behandeling bij Emergis

U bent in behandeling bij Emergis Emergis heeft een breed hulpaanbod voor mensen met psychische problemen of een verslaving: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Samen kijken we welke hulp u wilt en nodig hebt. U wordt zo veel mogelijk ambulant behandeld. Met uw behandelaar heeft u regelmatig een gesprek over uw behandeling. In die gesprekken kijkt u hoe uw behandeling verloopt. U kijkt of uw problemen minder of anders zijn geworden. Of…

Lees meer...

Wat is het?

…iagnose? Mensen met dubbele diagnoseproblematiek (DD) hebben te kampen met een verslavingsprobleem in combinatie met een of meerdere andere psychiatrische diagnoses. Bij Emergis spreken we van dubbele diagnose als iemand een verslavingsprobleem heeft naast een diagnose op AS I, met name psychotische stoornissen. De interactie tussen middelenmisbruik en psychiatrische problematiek is uitermate complex. Een psychiatrische stoornis kan verslaving

Lees meer...

Wat is verslavingsreclassering?

Wat is verslavingsreclassering? Het doel van ons werk is voorkomen dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt. Verslavingsreclassering is geen verslavingszorg maar reclassering met kennis van verslaving. De doelgroep zijn volwassenen met verslavingsproblematiek in relatie tot delictgedrag. In Zeeland is ook de Reclassering Nederland en de Jeugdreclassering actief. Zij hebben een andere doelgroep. Meewerken helpt Het contact met ons is niet…

Lees meer...

Sitemap

…hof Middelburg, Hof van Sint Pieter Middelburg, Koestraat Hulst Oostburg Terneuzen Bestuurlijke diensten Raad van bestuur Directie Kinder- en jeugdpsychiatrie Maatschappelijke opvang Zeeland Forensische zorg Forensische zorg Verslavingsreclassering Forensische zorg Zeeland Dagbehandeling Locatie Kloetinge en Goes Locatie Terneuzen Locatie Middelburg Flexible-ACT Locatie De Bevelanden Locatie Goes Locatie Middelburg Locatie Zeeuws-Vlaanderen…

Lees meer...

Voorwaarden behandeling forensische zorg

…zijn de voorwaarden voor een behandeling bij forensische zorg? Het is belangrijk dat iemand enigszins gemotiveerd aan een behandeling begint. Er moet uitzicht zijn op resultaat. In uitzonderlijke gevallen is een behandeling niet mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van een onaanvaardbaar risico op herhaling van misdrijven en ambulante zorg niet toereikend is. Ook moet soms eerst een ander probleem worden behandeld zoals een zware verslaving

Lees meer...

Beschermd wonen voor mensen met een dubbel diagnose

Beschermd wonen voor mensen met een dubbele diagnose In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen. Deze BW is een onderdeel van het zorgprogramma dubbele diagnose en maakt deel uit van de sector Herstel, wonen en werken van Emergis. Voor ouderen en voor volwassenen met alleen psychiatrische problemen heeft Emergis aparte beschermende…

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Mensen met een dubbele diagnose komen in aanmerking voor een behandeling bij Emergis als: er sprake is van een diagnose op AS I met betrekking tot verslaving naast een psychotische stoornis; hij/zij interesse heeft in behandeling of verandering; hij/zij een IQ van 80 en hoger heeft; hij/zij ouder is dan 18 jaar. Een behandeling bij Emergis is niet geschikt als: er sprake is van gedragsproblematiek waardoor een meer gestructureerde…

Lees meer...

Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Over Emergis Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar…

Lees meer...

Aanmelden voor KOPP/KVO Symposium ‘Ik zie je’

…/KVO* Symposium ‘Ik zie je’ op woensdag 1 november 2017. Het symposium is bedoeld voor alle professionals en vrijwilligers uit de zorg en het onderwijs die te maken hebben met kinderen waarvan (een van) de ouder(s) lijdt aan verslaving, depressie, burn-out of andere psychische problematiek. Programma: 15.30 uur Inloop en bezoek informatiemarkt 16.00 uur Opening door dagvoorzitter Marcel van As 16.10 uur Theater door Theatergroep Roodkapje 16.45…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor alcoholverslaving

…astgelegd in uw persoonlijk behandelplan. We stellen het plan al voor uw opname met u op zodat we direct na opname met de uitvoering ervan kunnen beginnen. Het behandelplan onderscheidt doelen op vier verschillende gebieden: verslaving, sociaal-maatschappelijk, lichamelijk en psychische en/of gedragsproblemen. Regelmatig wordt het behandelplan met u geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Het team Verschillende professionals voeren de behandeling…

Lees meer...

Hulpaanbod van Emergis

Wat Emergis biedt Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Emergis is actief op de gebieden: Preventie en kortdurende behandeling Behandeling, genezing en herstel Wonen, werken en…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: Wonen, werken en maatschappij

Wat Emergis biedt: Wonen, werken en maatschappij Sommige mensen hebben chronisch te maken met psychiatrische problemen of verslaving. Met die beperking willen en kunnen zij een zo gewoon mogelijk leven hebben en deelnemen aan de maatschappij. Emergis juicht dat toe. Daarom bieden we hen enerzijds behandeling en anderzijds zorg en begeleiding bij alledaagse zaken. Samen met de cliënt, zijn sociaal netwerk en maatschappelijke partners zoeken we…

Lees meer...

Opname in de kliniek bij drugsverslaving

…astgelegd in uw persoonlijk behandelplan. We stellen het plan al voor uw opname met u op zodat we direct na opname met de uitvoering ervan kunnen beginnen. Het behandelplan onderscheidt doelen op vier verschillende gebieden: verslaving, sociaal-maatschappelijk, lichamelijk en psychische en/of gedragsproblemen. Regelmatig wordt het behandelplan met u geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Het team Verschillende professionals voeren de behandeling…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist

…eid van alle mensen in Zeeland. Jouw werkomgeving Kliniek DD is een klinische afdeling binnen het cluster verslavingszorg. Het is een afdeling voor cliënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het zorgprogramma Dubbele Diagnose. De cliënt zien wij als een kwetsbaar mens met eigen levensdoelen, wensen en krachten. We werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op wederzijds…

Lees meer...