Verslaving

…om hetzelfde effect te bereiken. Dit wordt tolerantie genoemd. Geestelijke verslaving Geestelijke verslaving betekent dat iemand denkt niet meer zonder een middel te kunnen. Deze vorm van verslaving is persoonsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende dingen ‘lekker’ vinden. Bij geestelijke verslaving kan iemand zodanig naar een middel verlangen dat alles draait om het gebruiken en verkrijgen van dat middel. Meer informatie en een uitgebr…

Lees meer...

Lotgenoten

…van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten Het Zwarte Gat Landelijk netwerk cliëntenraden verslavingszorg. Zelfhelp/ Buitenveldert Werkgroepen Voor mensen die problemen hebben met hun eigen gebruik van drank, drugs, medicijnen of andere middelen. Alcohol Anoniem…

Lees meer...

Ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving

…In oktober en november zijn er drie ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)….

Lees meer...

Lotgenoten

…van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten Het Zwarte Gat Landelijk netwerk cliëntenraden verslavingszorg. Zelfhelp/ Buitenveldert Werkgroepen Voor mensen die problemen hebben met hun eigen gebruik van drank, drugs, medicijnen of andere middelen. Alcohol Anoniem…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten Stichting Naast Bieden ondersteuning aan naasten van mensen met een verslaving aan drugs, drank, gokken of gamen. Alcohol Al-Anon Familie Groepen Al-Anon heeft maar één doel en dat is de familieleden en vrienden van alc…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: behandeling, genezing en herstel psychiatrische problemen

…herstel Emergis behandelt mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslaving. Het doel is dat zij helemaal of zo veel mogelijk herstellen. De meeste cliënten volgen hun behandeling ambulant: zij komen voor een spreekuur naar de polikliniek of ze krijgen bezoek aan huis. Andere mensen volgen een of meer dagen per week dagbehandeling. Voor intensieve behandeling nemen we mensen tijdelijk op in de kliniek in Kloetinge. Alle behandelingen zij…

Lees meer...

Ik wil afkicken drugsverslaving

…avende middel. Dit wordt ook wel craving genoemd. Ook na de lichamelijk ontgifting (detoxificatie) kan dit verlangen aanhouden. De geestelijke verslaving duurt vaak langer dan de lichamelijke verslaving….

Lees meer...

Ervaringswerker

…anderen die te maken hebben met een aandoening of beperking in relatie tot verslaving. Onze ambitie is om hoogwaardige behandeling en begeleiding te leveren, die cliënten ondersteunt in hun herstelproces. De hulp- en ondersteuningsvragen van cliënten zijn daarbij het uitgangspunt. Verslavingszorg bevordert dat cliënten zoveel mogelijk maatschappelijk geïntegreerd wonen en leven. In het behandelaanbod willen we herstelondersteuning . Kerntaak van d…

Lees meer...

Afkicken van verslaving aan medicatie

…avende middel. Dit wordt ook wel craving genoemd. Ook na de lichamelijk ontgifting (detoxificatie) kan dit verlangen aanhouden. De geestelijke verslaving duurt vaak langer dan de lichamelijke verslaving….

Lees meer...

KOPP/KVO-cursussen

…eren van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KVO) Als een ouder psychische problemen of een verslaving heeft, kan dat voor de kinderen in het gezin erg moeilijk zijn. Het is goed om over die lastige situatie te praten. Dat kan voorkomen dat de kinderen later zelf problemen krijgen. Daarom heeft Emergis preventie diverse trainingen en cursussen voor deze KOPP/KVO-kinderen. KOPP/KVO is de afkorting…

Lees meer...

Aanmelden bij Emergis: eerst naar uw huisarts, daarna aanmelden.

…en bij Emergis? Eerst naar uw huisarts Heeft u psychische problemen of een verslaving? Of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat er over met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid verwijzen naar Emergis met een verwijsbrief. Verwijzen betekent dat de arts of instelling u aanmeldt bij Emergis. Soms heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kijk in dit geval voor meer…

Lees meer...

In de praktijk: Suzanne Lous

…ijk’ in de PZC van dinsdag 20 januari staat een groot artikel over Emergis verslavingszorg. Journaliste Denise van Minnen liep een dagje mee met verpleegkundige Suzanne Lous. Suzanne laat zien hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet en geeft een inkijkje in het werken met mensen met een verslaving. Dinsdag 3 februari is het de beurt aan Laura Moerland, verpleegkundig specialist bij eetstoornissen. In ‘In de praktijk’ vertelt ze over haar werkzaamhed…

Lees meer...

Opleiding tot verslavingsarts in huis

…Master in Addiction Medicine ofwel verslavingsarts. Ralph van de Wijnckel, verslavingsarts bij verslavingszorg, is aangesteld als opleider en begeleidt de artsen in opleiding tot specialist (aios) tijdens het praktijkonderwijs. Een verslavingsarts diagnosticeert en behandelt patiënten die geestelijke en of lichamelijke stoornissen hebben door verslaving of als gevolg van middelengebruik. Verslaving is een veelvoorkomende stoornis en wordt steeds v…

Lees meer...

Wat is medicijnverslaving?

…Verslaafd aan medicijnen Een verslaving die vaak onopgemerkt blijft is die aan medicatie zoals benzodiazepinen, de zogenaamde angstdempers en slaapmiddelen als diazepam, oxazepam en alprazolam. Stilzwijgend worden vaak jarenlang herhalingsrecepten opgehaald totdat de arts ingrijpt of de patiënt niet meer genoeg heeft aan zijn dosis. Hij zal meer van de huisarts proberen te krijgen of andere wegen gaan zoeken om de verslaving in stand te houden….

Lees meer...

Advies voor familie bij verslaving aan medicijnen

…elid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen is het mogelijk deel te nemen aan zogeheten POM-gesprekken. POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. De familie en naastbetrokkenen worden bij voorkeur b…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…ijsbrief Oosterschelderegio   Voor complexe psychiatrische problematiek en verslaving biedt Emergis acute zorg, diagnostiek, specialistische behandeling en begeleiding bij herstel, wonen en werken. Emergis heeft zorgprogramma’s voor: adhd; angst- en stemmingsstoornissen; autisme en autismespectrumstoornissen; cognitieve stoornissen; depressie; dubbele diagnose; eetstoornissen; seksuele stoornissen; schizofrenie en ander psychotische stoornissen; t…

Lees meer...

Advies voor familie bij drugsgebruik

…elid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen is het mogelijk deel te nemen aan zogeheten POM-gesprekken. POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. De familie en naastbetrokkenen worden bij voorkeur b…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…patie: creatieve onderdelen, houtbewerking, voorbereiding op werk of dagbesteding (werkleerbedrijf), omgaan met vrije tijd, sociale vaardigheidstraining; omgaan met stoornissen: omgaan met verslaving, terugvalpreventie, psycho-educatie verslaving en andere stoornissen, agressieregulatie, emotieregulatie, herstelondersteunende vaardigheden….

Lees meer...

Voor familie en naasten

…ze website Dit deel van de website biedt informatie over het familiebeleid van Emergis. Daarnaast vindt u op deze website informatie over lichte psychische klachten en ernstige psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld ADHD, angst, depressie, dwang, autisme, cognitieve stoornissen, verslaving & psychiatrie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychose, seksualiteit en trauma. Over diagnoses, behandeling en medicatie. Ook vindt u er informa…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

…sten van cliënten uit het zorgprogramma dubbele diagnose voorlichting over verslaving en psychiatrie. Onderling kunnen de deelnemers steun vinden door ervaringen uit te wisselen. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten niet over persoonlijke zaken van de cliënt of over inhoudelijke behandeling. Tijd: 19.00 – 20.15 uur Locatie: kleine zaal Emergis, Oostmolenweg 101, te Kloetinge Programma: Ontvangst met koffie/thee Kennismaking Informatie over ‘dubbele…

Lees meer...

Advies voor familie bij alcoholverslaving

…elid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen is het mogelijk deel te nemen aan zogeheten POM-gesprekken. POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. De familie en naastbetrokkenen worden bij voorkeur b…

Lees meer...

Dubbel diagnose

…In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen….

Lees meer...

Behandeling verslaving aan medicijnen bij ouderen

…van invloed op het ontstaan, de aard, de uitingsvorm en de behandeling van verslavingsproblematiek. De behandeling van ouderen met een verslaving vraagt om specialistische hulpverlening. Bij Emergis zijn ouderen dan ook een specifieke doelgroep en worden zij behandeld op de afdelingen van ouderenpsychiatrie. Met ouderen bedoelen wij mensen van 65 jaar en ouder. Ook mensen die jonger zijn dan 65 jaar kunnen in aanmerking komen voor behandeling bij…

Lees meer...

Verwijzers | Aanbod Emergis: basis, specialistisch, generalistisch

…nen en ouderen die een verhoogd risico lopen op psychische klachten of een verslaving. Het preventieteam geeft verschillende trainingen, cursussen en voorlichtingsactiviteiten en biedt deskundigheidsbevordering, consultatie én advies aan professionals. Emergis preventie werkt nauw samen met anderen. Het is immers vaak de huisarts, leerkracht of maatschappelijk werker die dreigende psychische en/of verslavingsproblematiek bij een kind, jongere, vol…

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen

…deze beoordeling. Daarom doen wij onderzoek naar uw ziektebeeld, eventuele verslaving en de mate van zelfredzaamheid op de diverse levensgebieden. Wij leggen dat vast in een ondersteuningsplan. Als blijkt dat een beschermende woonomgeving nodig is, ontvangt u een beschikking van ons. Met die beschikking heeft u een zorgtoewijzing voor beschermd wonen. Het staat u vrij -in overleg met uw gemeente- naar een andere zorgaanbieder te gaan. Indien u kie…

Lees meer...

Mantelzorg

…unt u ervaringen uitwisselen en vindt u emotionele steun. Daarnaast zijn er speciale cursussen en groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met een verslaving (KOPP/KVO). Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus start? Neem dan contact op met Emergis preventie, 0113 26 71 43.  …

Lees meer...

Behandeling alcoholverslaving bij ouderen

…van invloed op het ontstaan, de aard, de uitingsvorm en de behandeling van verslavingsproblematiek. De behandeling van ouderen met een verslaving vraagt om specialistische hulpverlening. Bij Emergis zijn ouderen dan ook een specifieke doelgroep en worden zij behandeld op de afdelingen van ouderenpsychiatrie. Met ouderen bedoelen wij mensen van 65 jaar en ouder. Ook mensen die jonger zijn dan 65 jaar kunnen in aanmerking komen voor behandeling bij…

Lees meer...

Behandeling drugsverslaving bij ouderen

…van invloed op het ontstaan, de aard, de uitingsvorm en de behandeling van verslavingsproblematiek. De behandeling van ouderen met een verslaving vraagt om specialistische hulpverlening. Bij Emergis zijn ouderen dan ook een specifieke doelgroep en worden zij behandeld op de afdelingen van ouderenpsychiatrie. Met ouderen bedoelen wij mensen van 65 jaar en ouder. Ook mensen die jonger zijn dan 65 jaar kunnen in aanmerking komen voor behandeling bij…

Lees meer...

Opname in kliniek bij verslaving aan medicijnen

…nnen. Het behandelplan onderscheidt doelen op vier verschillende gebieden: verslaving, sociaal-maatschappelijk, lichamelijk en psychische en/of gedragsproblemen. Regelmatig wordt het behandelplan met u geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Het team Verschillende professionals voeren de behandeling uit, zoals verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners, activiteitenbegeleiders, creatief- en bewegingstherapeuten, verslavingstherapeuten, maatsc…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…ling met programma’s op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en (verslavings-)reclassering. Forensische Zorg Zeeland is partner in de netwerkorganisatie rondom de aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling in Zeeland.   Jouw werkzaamheden Als GZ-Psycholoog forensische psychiatrie richt je je op cliënten vanaf 16 jaar, die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie. Samen met de collega’s van maatsc…

Lees meer...

MDA++ effectief bij complexe vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

…ie en structurele onveiligheid in combinatie met andere problematiek zoals verslaving, psychiatrische problemen, schulden, eerkwesties – andere interventies niet lukten, hebben wél erg veel baat bij deze aanpak. In Zeeland geven CZW Bureau, Veilig Thuis en Emergis gezamenlijk vorm aan MDA++. Voor een actuele stand van zaken en inspirerende interviews met MDA++ regisseurs Anita Goossens, Mirjam Simons en Gisela Buteijn bevelen we je van harte aan d…

Lees meer...

Basis ggz volwassenen

…isme, depressie en somberheid maar ook eetstoornissen, gedragsproblemen en verslaving. Ook mensen met stabiele, chronische psychiatrische problematiek kunnen in de basis ggz terecht. We weten dat wanneer iemand psychische problemen heeft en er op tijd bij is, die persoon veel zelf kan doen om weer grip op het leven te krijgen. Soms is een cursus of een activiteit al voldoende om te helpen. Online hulp Meteen aan de slag, waar en wanneer het uitkom…

Lees meer...

Werken

…Werken Mensen die te maken hebben (gehad) met psychische problemen of een verslaving vinden het vaak moeilijk om een baan te behouden of een nieuwe baan te vinden. Emergis biedt verschillende mogelijkheden om (opnieuw) te wennen aan het werkproces. Op uw eigen manier en in uw eigen tempo….

Lees meer...

Mini-concerten voor bewoners beschermd wonen Emergis

…dagbesteding is gestopt. De gevolgen zijn groot: eenzaamheid, terugval in verslaving, het toenemen van angst en een groter risico op psychoses. Aandacht voor hen, is van groot belang. Verschillende muzikanten brengen op verschillende data een bezoek aan de beschermende woonvormen die verspreid door de hele provincie zijn gevestigd. Het optreden vindt steeds buiten plaats en uiteraard houden we rekening met de maatregelen die gelden in deze ‘coron…

Lees meer...

Over ons

…is Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen….

Lees meer...

Hulpaanbod Emergis

…Tips voor familie en naasten van mensen met psychische problemen en/of een verslaving Mantelzorgers in Nederland In Nederland zorgen 3,7 miljoen mensen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Zo’n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden voor een ander. Aandacht voor en ondersteuning van de mantelzorgers is noodzakelijk. Dit komt niet alleen ten goede aan de mantelzorger zelf, maar…

Lees meer...

Beschermd wonen

…u ondersteuning krijgen om helemaal zelfstandig of zelfstandig met begeleiding te gaan wonen. Voor ouderen en voor mensen met een dubbele diagnose (verslaving en psychiatrie) heeft Emergis aparte beschermde woonvormen….

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 (2016.081)

…iënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het zorgprogramma Dubbele Diagnose. De cliënt zien wij als een kwetsbaar mens met eigen levensdoelen, wensen en krachten. We werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op wederzijds respect, begrip en openheid. Voor het werken met de doelen is de rehabilitatiemethodiek in samenhang met Integrated Dual Disorder treatment (IDDT) leid…

Lees meer...

Voor wie is Emergis basis ggz?

…elateerde lichamelijke klachten, of milde klachten die te maken hebben met verslaving, autisme of ADHD. Kinderen en jongeren Voor kinderen en jongeren die te maken hebben met lichte psychische klachten is een speciaal team samengesteld. De hulpverleners in dit team hebben veel ervaring in het bieden van hulp aan kinderen en jongeren en zijn deskundig in de specifieke problematiek waar deze kinderen en jongeren mee te maken hebben. Kijk voor meer i…

Lees meer...

Emergis en Film by the Sea

…mergis en Film by the Sea ook dit jaar een programma rondom psychiatrie en verslaving. Weliswaar een kleiner programma, maar met prachtige en indrukwekkende films. Films die de vele kanten van de geestelijke gezondheid in beeld brengen. Sombere, duistere kanten die we niet kunnen ontkennen, maar ook mooie en boeiende aspecten. Het programma Do You Mind? geeft de mens achter de psychiatrische patiënt een gezicht. Er zijn films over depressies, eets…

Lees meer...

Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg

…rca 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam ‘Emergis’ betekent dan ook: jij komt boven. Met iede…

Lees meer...

Forensische zorg

…r omdat zij een strafbaar feit hebben gepleegd én lijden aan een stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het strafrecht én de zorg. Forensische zorg heeft als uiteindelijk doel het vergroten van de (maatschappelijke) veiligheid en het terugdringen van recidiverisico’s. Uitzondering op aanmelding via het justitieel kader zijn de plegers van huiselijk geweld en naasten…

Lees meer...

Beschermd wonen voor mensen met een dubbel diagnose

…Beschermd wonen voor mensen met een dubbele diagnose In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen. Deze BW is een onderdeel van het zorgprogramma dubbele diagnose. Voor ouderen en voor volwassenen met alleen psychiatrische problemen heeft Emergis aparte beschermende woonvormen….

Lees meer...

Sitemap

…irecteuren Forensische zorg Maatschappelijke en justitiële dienstverlening Verslavingsreclassering Forensische zorg Zeeland Dagbehandeling Locatie Kloetinge en Goes Locatie Terneuzen Locatie Middelburg Flexible-ACT Locatie De Bevelanden Locatie Middelburg Locatie Zeeuws-Vlaanderen Locatie Schouwen-Duiveland/Tholen Locatie Vlissingen Herstelacademie IHT Oosterschelderegio Walcheren Zeeuws-Vlaanderen Klinieken Dubbele diagnose Eetstoornissen HIC Kin…

Lees meer...

Wat is verslavingsreclassering?

…et doel van ons werk is voorkomen dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt. Verslavingsreclassering is geen verslavingszorg maar reclassering met kennis van verslaving. De doelgroep zijn volwassenen met verslavingsproblematiek in relatie tot delictgedrag. In Zeeland is ook de Reclassering Nederland en de Jeugdreclassering actief. Zij hebben een andere doelgroep. Meewerken helpt Het contact met ons is niet vrijblijvend. Wij willen met u samenwerken…

Lees meer...

Ik ben in behandeling bij Emergis

…gis heeft een breed hulpaanbod voor mensen met psychische problemen of een verslaving: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Samen kijken we welke hulp u wilt en nodig hebt. U wordt zo veel mogelijk ambulant behandeld. Met uw behandelaar heeft u regelmatig een gesprek over uw behandeling. In die gesprekken kijkt u hoe uw behandeling verloopt. U kijkt of uw problemen minder of anders zijn geworden. Of welke dingen u nog wilt veranderen. Als h…

Lees meer...

Ik zoek hulp

…zijn of haar leven last krijgt van psychische problematiek? Psychische- of verslavingsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Van jong tot oud, van laag- tot hoogopgeleid en ongeacht sociale, culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergrond. Deze website bevat informatie over psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, angst, depressie, eetstoornissen en trauma. Over diagnoses, behandeling en medicatie. Ook vindt u er informatie over verslaving

Lees meer...

Behandeling

…worden dat mensen gemakkelijk heen en weer worden geschoven tussen GGZ en verslavingszorg. Behandeling kan ook parallel en dus tegelijkertijd in de GGZ en de verslavingszorg plaatsvinden. Behandelaars zijn dan onafhankelijk van elkaar met een cliënt bezig. ln de praktijk blijkt dat beide soorten behandelingen (los van elkaar of eerst de ene aandoening en dan de andere) leidt tot een onvolledig en inadequaat aanbod, waarbij er vaak sprake is van h…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist

…iënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het zorgprogramma Dubbele Diagnose. De cliënt zien wij als een kwetsbaar mens met eigen levensdoelen, wensen en krachten. We werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op wederzijds respect, begrip en openheid. Voor het werken met de doelen is de rehabilitatiemethodiek in samenhang met Integrated Dual Disorder treatment (IDDT) leid…

Lees meer...

Opname in de kliniek bij drugsverslaving

…nnen. Het behandelplan onderscheidt doelen op vier verschillende gebieden: verslaving, sociaal-maatschappelijk, lichamelijk en psychische en/of gedragsproblemen. Regelmatig wordt het behandelplan met u geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Het team Verschillende professionals voeren de behandeling uit, zoals verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners, activiteitenbegeleiders, creatief- en bewegingstherapeuten, verslavingstherapeuten, maatsc…

Lees meer...