Ondersteuning aan familie

Familie en vrienden hebben een belangrijke en soms zware taak in het leven van cliënten. Vaak zijn ze mantelzorger en vinden ze het vanzelfsprekend om voor hun zieke partner, kind of familielid te zorgen. Tegelijkertijd lopen ze vaak tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten. Daarom biedt Emergis op verschillende manieren ondersteuning aan familie en mantelzorgers van cliënten. Via het submenu vindt u meer informatie over cursussen, KOPP/KVO-groepen, steunpunten voor mantelzorgers en lotgenotengroepen.

Folder Informatie voor familie en naasten van…

Folder Hoe gaat het met u? Tips voor familie en naasten van mensen met psychische problemen en/of een verslaving

Mantelzorgers in Nederland

In Nederland zorgen 3,7 miljoen mensen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Zo’n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden voor een ander. Aandacht voor en ondersteuning van de mantelzorgers is noodzakelijk. Dit komt niet alleen ten goede aan de mantelzorger zelf, maar ook aan de cliënt en de betrokken hulpverlener. Met passende ondersteuning houdt de mantelzorger de zorg beter en langer vol, kan de cliënt thuis blijven wonen en is minder inzet van professionele zorg nodig.

Printversie van deze paginaPrint