Het dossier

Voor en tijdens de behandeling van uw familielid of naaste krijgt Emergis veel informatie over deze persoon. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken. De informatie die nodig is, wordt bewaard in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt twintig jaar bewaard.

Als de cliënt dat wil, mag hij/zij het eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden mogen het dossier alleen inzien wanneer de cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Printversie van deze paginaPrint