Contactpersoon

Emergis spreekt met de cliënt en de familie af wie de vaste contactpersoon van de familie is. De voorkeur van de cliënt is hierbij bepalend. Daarnaast krijgt de familie een vaste contactpersoon binnen Emergis. Met deze hulpverlener kunnen zij contact opnemen wanneer ze vragen hebben over de situatie van de cliënt.

Het kan voorkomen dat een cliënt geen contact meer heeft met familie. In dat geval inventariseert de hulpverlener hoe dat gekomen is en of deze situatie al bestond voordat de cliënt psychische problemen kreeg. Het contact met familie herstellen of verbeteren kan eventueel een doel worden in de begeleiding van de cliënt.

Printversie van deze paginaPrint