Familiebeleid

Ieder mens maakt wel onderdeel uit van een groep andere mensen. Veel mensen zelfs van meerdere groepen. Emergis is zich ervan bewust dat geestelijke gezondheidszorg het beste geboden kan worden in samenwerking met de belangrijkste groepen waarbij een cliënt hoort. Vaak zijn dat familie en naastbetrokkenen.

Familie en naastbetrokkenen
Onder familie wordt verstaan: familieleden van cliënten die bij Emergis in behandeling en/of begeleiding zijn. Naastbetrokkenen zijn alle naasten die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt. Dat kunnen familieleden zijn maar ook goede vrienden, een mentor, bewindvoerder, curator of een vertrouwenspersoon die de cliënt zelf kiest.

Uitgangspunten familiebeleid
De uitgangspunten van het familiebeleid van Emergis zijn:

  • We zien de familie als partner in de zorg voor de cliënt. Samenwerking en ruimte voor de deskundigheid van de familie – die de cliënt immers vaak het beste kent – zijn belangrijk.
  • We bejegenen de familie op een passende, zorgvuldige en respectvolle manier.
  • We bieden ruimte en aandacht aan zowel vragen als eventuele kritiek van familie.

Het familiebeleid bestaat uit vier onderdelen: informeren, betrekken bij behandeling/begeleiding, belangenbehartiging en omgang met klachten.

Printversie van deze paginaPrint