Dossier van uw behandeling

…jdens uw behandeling krijgt Emergis veel informatie over u. Bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken met u. De informatie die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toes…

Lees meer...

Elektronisch patiëntendossier

…uw familielid of naaste krijgt Emergis veel informatie over deze persoon. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken. De informatie die nodig is, wordt bewaard in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt twintig jaar bewaard. Als de cliënt dat wil, mag hij/zij het eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden mogen het dossier alleen inzien wanneer de cliënt hie…

Lees meer...

Niet-persoonsgebonden informatie

…fase informatierecht van familieleden; klachtenregeling; privacyreglement; dossiervorming; inzage dossier; bewaartermijn en vernietiging dossier; belangenbehartiging van de cliënt; participatie van de cliënt; participatie van de familie bij de hulpverlening. Afsluiting en overdracht klachtenregeling; dossiervorming; inzage dossier; bewaartermijn en vernietiging dossier. Bron: ‘Betrokken omgeving’, modelregeling relatie ggz-instelling – naastbetrok…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

…die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Privacy De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken…

Lees meer...

Sitemap

…en Uw rechten Meebeslissen Second opinion Uitwisselen medicatiegegevens Uw dossier Uw privacy Wet verplichte meldcode Uw mening telt! Patiëntenvertrouwenspersoon Centrale cliëntenraad U heeft een klacht Lotgenoten Extra zorg Geestelijke verzorging Over geestelijke verzorging Stiltecentrum Diensten en bijeenkomsten Medewerkers geestelijke verzorging Reizen Vrienden Cliënten Emergis Herstellen doe je zelf Huis van herstel Uw behandeling is klaar Dep…

Lees meer...