Niet-persoonsgebonden informatie

Familie heeft recht op informatie. Er kan echter spanning ontstaan tussen de informatie die de familie graag wil hebben en de informatie die medewerkers mogen geven. In alle gevallen houden medewerkers zich aan de privacywetgeving. Volgens die wetgeving kunt u zonder toestemming van de cliënt informatie krijgen over de volgende niet-persoonsgebonden onderwerpen:

Aanmeldingsfase

Over het zorgaanbod:

 • (on)mogelijkheden van de instelling;
 • vervolg(procedure);
 • alternatieven van hulpverlening.

Over de rechtspositie:

 • informatierecht van familieleden;
 • klachtenregeling;
 • huisregels;
 • dossiervorming.

Indicatie en hulpverleningsfase

Hulpverleningsfase

 • informatierecht van familieleden;
 • klachtenregeling;
 • privacyreglement;
 • dossiervorming;
 • inzage dossier;
 • bewaartermijn en vernietiging dossier;
 • belangenbehartiging van de cliënt;
 • participatie van de cliënt;
 • participatie van de familie bij de hulpverlening.

Afsluiting en overdracht

 • klachtenregeling;
 • dossiervorming;
 • inzage dossier;
 • bewaartermijn en vernietiging dossier.

Bron: ‘Betrokken omgeving’, modelregeling relatie ggz-instelling – naastbetrokkenen.

Printversie van deze paginaPrint