U heeft een klacht?

Bent u niet tevreden over het contact met de hulpverleners? Dan kunt u dit bespreken met de betreffende hulpverlener(s) en, als dat nodig is, met de leidinggevende. Voor het uiten van uw onvrede over de zorg die uw familielid ontvangt, is geen toestemming van uw familielid nodig. Bespreking van uw onvrede kan leiden tot het aanpassen van de geboden zorg.

Een familielid of naastbetrokkene kan zonder toestemming van het familielid een klacht indienen bij de familievertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris als het gaat over de zorg, de informatieverstrekking of de manier waarop u wordt bejegend. Als u een klacht wilt indienen over de hulpverlening aan uw familielid, dient u bevoegd te zijn. U bent bevoegd als u gezaghebbende ouders, mentor of curator bent of als u toestemming heeft van uw familielid. Die bevoegdheid is niet nodig over de manier waarop een medewerker met u praat of omgaat (bejegening).

Als het ondanks bemiddeling niet lukt om een oplossing te vinden, bestaat de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de externe ‘klachtencommissie cliënten en familie’. Dit is een onafhankelijke commissie en bestaat uit een jurist, een psychiater en een lid die is voorgedragen door de familieraad.

Meer informatie leest u In de folder Klacht? Samen zoeken naar een oplossing!.

Een klacht indienen.

Printversie van deze paginaPrint