U heeft een klacht?

Bent u niet tevreden over het contact met de hulpverleners en/of de zorg die uw familielid ontvangt? Dan kunt u dit bespreken met de betreffende hulpverlener(s) en, als dat nodig is, met de leidinggevende. Dit kan leiden tot het aanpassen van de geboden zorg.

Ook kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie en bestaat uit een jurist, een psychiater en een lid die is voorgedragen door de familieraad. Als de klacht betrekking heeft op hoe Emergis met u als familielid omgaat dan kunt u een klacht indienen. De familievertrouwenspersoon kan u daarmee helpen.  Als uw klacht betrekking heeft op de hulpverlening aan uw familielid dan heeft u toestemming van hem of haar nodig. Dit geldt niet als u curator of mentor van uw familielid bent.

Meer informatie leest u In de folder Klacht? Samen zoeken naar een oplossing!.

Een klacht indienen.

Printversie van deze paginaPrint