Familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersoon De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familie of naaste betrokkenen van mensen met psychiatrische problemen. U kunt bij de fvp terecht voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor. Stel direct uw vraag aan de familievertrouwenspersoon. Als familielid of naastebetrokkene van iemand met psychiatrische problemen kunt u veel vragen hebben. Over de stoornis en de hulpverlening, maar ook over de opvang en…

Lees meer...

U heeft een klacht

…soon. Als u graag ondersteuning wilt hebben bij het bespreken en/of het schrijven van uw klacht kunt u als cliënt ook terecht bij Rachel Perquin, patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) of als familie en naasten bij Liset Bartels, familievertrouwenspersoon (fvp). Zij bespreekt met u op welke wijze u het best geholpen zou kunnen worden. U kunt de patiëntenvertrouwenspersoon bereiken op telefoonnummer 0113 26 74 78 of 06 52 54 55 35 en de…

Lees meer...

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging De familieraad van Emergis en de familievertrouwenspersoon maken zich sterk voor de belangen van familie en naasten van cliënten. Dit kunnen individuele belangen zijn of belangen van een hele groep. De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is in dienst bij de Landelijke Stichting Familievetrouwenspersoon. Emergis heeft regelmatig overleg met…

Lees meer...

Lotgenotencontact

Lotgenotengroepen Als familielid of naaste van een cliënt kunt u behoefte hebben aan informatie, ondersteuning en een luisterend oor. U kunt daarvoor terecht bij de familievertrouwenspersoon en bij familieverenigingen. Hieronder vindt u een overzicht van links naar websites van familieverenigingen. Alzheimer Nederland afdeling Zeeland Balans, voor ouders/opvoeders en betrokkenen van kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen…

Lees meer...

Ontevreden of een klacht

…regiebehandelaar. Een gesprek is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Helpt een gesprek niet, dan kunnen cliënten terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Familie en naasten kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp). De pvp en fvp luisteren naar vragen, geven advies en helpen om oplossingen te vinden. Lukt dat niet en blijven cliënten of familie/naasten ontevreden? Dan kunnen zij een klacht indienen….

Lees meer...

Niet tevreden

…Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over mijn behandeling bij Ithaka? Als jij of je ouders niet tevreden zijn, bespreek dat dan eerst met je behandelaar of een andere medewerker. Samen kunnen jullie dan een oplossingen zoeken. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je je klacht bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon. Je ouders kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon. Je kunt ook een officiële klacht indienen….

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

…zodat we samen kunnen bijdragen aan kwaliteit van zorg binnen Emergis. Doorverwijzingen De CCE is er voor groepsbelangen. Voor individuele klachten verwijzen we u door naar de patiëntvertrouwenspersoon (voor cliënten) en de familievertrouwenspersoon (voor familieleden van cliënten). Mochten zij meerdere klachten ontvangen over hetzelfde onderwerp dan worden wij hier geanonimiseerd van op de hoogte gebracht. Werken voor de Centrale Cliëntenraad…

Lees meer...

Sitemap

…ner ggz Voor familie en naasten Familiebeleid Recht op informatie Niet-persoonsgebonden Persoonsgebonden Contactpersoon Het dossier Wachtlijst Huisregels Bezoektijden Betrekken bij behandeling Belangenbehartiging Familieraad Familievertrouwenspersoon U heeft een klacht? Ondersteuning familie Cursussen KOPP/KVO-cursussen Steunpunten mantelzorg Lotgenotengroepen Over Emergis Wat Emergis biedt Preventie en kortdurende behandeling Behandeling,…

Lees meer...

U heeft een klacht?

…fhankelijke commissie en bestaat uit een jurist, een psychiater en een lid die is voorgedragen door de familieraad. Als de klacht betrekking heeft op hoe Emergis met u als familielid omgaat dan kunt u een klacht indienen. De familievertrouwenspersoon kan u daarmee helpen. Als uw klacht betrekking heeft op de hulpverlening aan uw familielid dan heeft u toestemming van hem of haar nodig. Dit geldt niet als u curator of mentor van uw familielid…

Lees meer...

Emergis wint ster voor familiebeleid!

…. “Emergis behoort nu tot één van de dertien zorginstellingen die deze prijs heeft gekregen”, vertelt Van Maurik. “De prijs is verdiend omdat Emergis voldoet aan vier criteria: familiegegevens worden geregistreerd, er is een familievertrouwenspersoon waarvan de onafhankelijkheid is vastgelegd in beleid, er is een familieraad die betrokken wordt bij beleidsvorming en het is geregeld hoe familie officieel een klacht kan indienen.” Rita van Maurik…

Lees meer...

Veilig incidenten melden voor cliënten

…isch/lichamelijk Besmetting Valincident Gebouw, inrichting, terrein Overig Welke acties heeft u ondernomen?* Besproken met begeleiding Besproken met externe behandelaar Besproken met patiëntenvertrouwenspersoon Besproken met familievertrouwenspersoon Hulpdiensten ingeschakeld (politie, brandweer, ambulance) Besproken met familie/naastbetrokkene Klacht ingedien bij klachtfunctionaris Emergis Besproken met cliëntenraad/locatieraad Wat is de impact…

Lees meer...