Emergis wint ster voor familiebeleid!


Het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ) heeft Emergis beloond met een ster voor het familiebeleid. Volgens het LPGGz is het familiebeleid van Emergis volledig en goed opgesteld. Op donderdag 7 april werd de ster in ontvangst genomen door een trotse voorzitter van de Familieraad, Margit Bergen-Lansbergen.

Rita van Maurik, medewerker Kamer Familieraden/LPGGZ was speciaal uit Utrecht gekomen om deze mooie en zeer verdiende prijs te overhandigen. “Emergis behoort nu tot één van de dertien zorginstellingen die deze prijs heeft gekregen”, vertelt Van Maurik. “De prijs is verdiend omdat Emergis voldoet aan vier criteria: familiegegevens worden geregistreerd, er is een familievertrouwenspersoon waarvan de onafhankelijkheid is vastgelegd in beleid, er is een familieraad die betrokken wordt bij beleidsvorming en het is geregeld hoe familie officieel een klacht kan indienen.”

Uitreiking ster familiebeleid

Rita van Maurik (l) overhandigt de ster voor het familiebeleid aan Margit Bergen-Lansbergen, voorzitter Familieraad (r)

Volgens Margit Bergen-Lansbergen is de prijs een geweldige eerste stap weg naar het toepassen van het familiebeleid en het betrekken van familie bij de behandeling.” Margit benadrukt dat het voor een grote groep medewerkers nu al vanzelfsprekend is om familie en naastbetrokkenen als logisch onderdeel van de behandeling te zien. “Voor die groep medewerkers voor wie het nog niet helemaal vanzelfsprekend is, biedt het familiebeleid handvatten. We nemen er de tijd voor om het uit te rollen in de organisatie.”

Printversie van deze paginaPrint