Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familie of naaste betrokkenen van mensen met psychiatrische problemen.Wanneer u te maken heeft met vrijwillige ambulante zorg thuis of in een beschermende woonvorm kan de fvp met u meedenken en u informatie of advies geven of zo mogelijk verwijzen naar andere mogelijkheden ter ondersteuning. In alle andere situaties zoals tijdens vrijwillige opname in de kliniek of als er sprake is van verplichte zorg kunt u bij de fvp terecht voor informatie, advies, brede ondersteuning en een luisterend oor. Lees hieronder verder en bekijk de animatievideo.

 

Stel direct een vraag aan de fvp.

Als familielid of naastebetrokkene van iemand met psychiatrische problemen kunt u veel vragen hebben. Over de stoornis en de hulpverlening, maar ook over de opvang en ondersteuning. De antwoorden die u van hulpverleners krijgt, zijn misschien niet altijd bevredigend. Het kan zijn dat u van mening verschilt met de hulpverlening over de aanpak van de problemen. Of u ervaart het als een belasting en u wilt graag uw verhaal eens kwijt. In dit soort gevallen, voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor, kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Wat kan de fvp voor u doen tijdens een opname in de kliniek en/of bij verplichte zorg?

  • de fvp heeft voor u altijd een luisterend oor;
  • de fvp heeft een aanspreekfunctie. Dat wil zeggen dat de fvp openstaat voor vragen en ervaringen van familieleden en betrokkenen;
  • de fvp adviseert en ondersteunt u in contacten met de hulpverlening en eventueel bij klachtenprocedures;
  • de fvp wijst u de weg naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden;
  • de fvp heeft een bemiddelende taak ter verbetering van de communicatie tussen familie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en de hulpverleners, daar waar dit gewenst en nodig is. Lukt dit niet, dan kan de fvp de familie adviseren bij het indienen van een klacht;
  • de fvp neemt een onafhankelijke positie in en neemt geen beslissingen dan met toestemming van/in overleg met de (contactpersoon van de) familie;
  • de fvp signaleert knelpunten op het terrein van familiebeleid binnen de geestelijke gezondheidszorg. De fvp zorgt voor beleidsbeïnvloeding betreffende de erkenning, respect en betrokkenheid van familieleden bij de behandeling van hun familielid;
  • de fvp treedt  op als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon van familieleden en naaste betrokkenen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland.

Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. De fvp geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan de cliënt of de hulpverlener.

Onafhankelijkheid

Om onafhankelijkheid van de ggz-instelling te waarborgen is de fvp in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP).

Bereikbaarheid

U kunt telefonisch, via de mail of per brief contact opnemen met de familievertrouwenspersoon, Ina de Bruijn.

Postbus 253
4460 AR  Goes
Bezoekadres: in overleg
T 06 53 16 65 33
i.debruijn@familievertrouwenspersonen.nl

 

Printversie van deze paginaPrint