Wat is de familieraad?

De familieraad is een onafhankelijke raad bij Emergis die zich inzet voor de belangen van familie en naasten van cliënten.

Wat doet de familieraad?

De familieraad merkt wensen, zorgen en problemen van familie (en cliënten) op en werkt aan een blijvende oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en van familie en de manier waarop zij worden behandeld. Ook het feit dat familie soms zelf ondersteuning nodig heeft, wordt daarbij onder de aandacht gebracht. Het uiteindelijke doel is altijd de best mogelijke zorg voor de cliënt. Die zorg wordt zo nodig ook goed bekeken.

De familieraad bestaat uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, naastbetrokkenen van (ex-)cliënten en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij cliënten die in de instelling onder behandeling en/of begeleiding zijn.

De familieraad stimuleert de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid bij Emergis. De familieraad voert hiervoor regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van de raad staan beschreven in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis.

Belangen van familie

De familieraad behartigt de belangen van familie. Als een familielid een probleem ervaart in de manier waarop hij wordt behandeld, bijvoorbeeld als hij niet of niet goed wordt geïnformeerd over, of betrokken is bij de behandeling van zijn naaste, dan is dit familielid mogelijk niet de enige. Als vragen, zorgen en (goede of slechte) ervaringen door anderen gedeeld worden, is de familieraad de juiste raad om deze onder de aandacht te brengen.

De familieraad kan met Emergis afspraken maken voor blijvende verbeteringen, en houdt ook in de gaten of deze echt doorgevoerd worden.

In april 2016 ontving de Familieraad een zogeheten ster voor het familiebeleid:

Familieraad
Postbus 253
4460 AR Goes
Telefoon 0113 26 72 95
E-mail familieraad@emergis.nl

 

Printversie van deze paginaPrint