Persoonsgebonden informatie

Familie heeft recht op informatie. Afspraken over wie welke persoonsgebonden informatie mag krijgen is dan ook een belangrijk en terugkerend onderdeel in gesprekken met de cliënt. Het uitgangspunt is dat de cliënt zelf zijn/haar familieleden informeert. De hulpverlener ondersteunt hem/haar hierbij of neemt het over als dat nodig is. Medewerkers mogen u alleen  informeren over persoonsgebonden onderwerpen wanneer de cliënt nadrukkelijk toestemming geeft. Persoonsgebonden onderwerpen zijn:

Aanmeldingsfase

Indicatie en hulpverleningsfase

Over het zorgaanbod:

 • probleemdefinitie;
 • hulpverleningssetting;
 • prognose hulpverlening/behandelduur;
 • bij afwijzing: alternatieven.

Hulpverleningsfase

Over de rechtspositie:

 • (behandel)doelen;
 • prognose hulpverlening/behandelduur.

Over het hulpverleningsplan:

 • hulpverleningsplan/therapie;
 • medicatie;
 • consequenties van de hulpverlening/behandeling;
 • uitvoering/taakverdeling;
 • voortgang;
 • wijzigingen;
 • bezoek- en verloftijden.

Over de kosten:

 • eigen bijdrage;
 • reiskosten.

Afsluiting en overdracht

Over de afbouw:

 • planning;
 • ontslagprocedure.

Over de vervolgprocedure:

 • nazorgplan;
 • terugvalpreventie;
 • taakverdeling
 • planning.

Bron: ‘Betrokken omgeving’, modelregeling relatie ggz-instelling – naastbetrokkenen.

Printversie van deze paginaPrint