Huisregels

Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd.

  • agressie, geweld en ongewenste intimiteiten (in alle vormen) wordt niet getolereerd. In principe wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie;
  • het gebruik van alcohol kan beperkt worden toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet verstoort en niet in strijd is met de afspraken die hierover gemaakt zijn in het behandelingsplan. Het in bezit hebben van, gebruik van en handel in drugs is niet toegestaan;
  • er wordt verwacht dat zorgvuldig wordt omgegaan met eigen en andermans eigendommen;
  • opzettelijk aangebrachte schade kan worden verhaald;
  • er geldt een rookverbod in alle openbare ruimtes. Omwille van de veiligheid is het verboden op de slaapkamers te roken;
  • na 23.00 uur is het niet toegestaan activiteiten te ondernemen die geluidsoverlast veroorzaken;
  • men dient voor 23.00 uur terug te zijn binnen de afdeling. Er kunnen afspraken gemaakt worden om daarvan af te wijken;
  • weekendverlof loopt van vrijdag 16.00 uur tot zondag 23.00 uur.

 

Printversie van deze paginaPrint