Betrekken bij behandeling

Emergis wil familie zoveel mogelijk actief betrekken bij de behandeling of begeleiding van de cliënt. Dat gebeurt op verschillende manieren. Op welke manier u betrokken wordt, is afhankelijk van de afdeling waar de cliënt verblijft, de wensen van de cliënt en de wensen van u als familie. Enkele voorbeelden:

Intake- en/of ontslaggesprek
Gesprek tussen een hulpverlener en de cliënt, voordat de behandeling start of bij het afsluiten ervan.

Familiebijeenkomsten
Periodieke bijeenkomsten voor familieleden van cliënten, al dan niet over een specifiek thema.

Spiegelgesprekken
Een groepsgesprek met cliënten, familieleden en naasten over een zorgthema op de afdeling. Het doel is dat de hulpverleners feedback krijgen op hulp die zij bieden. Zij zijn als toehoorder aanwezig.

Triadekaart
Een lijst met taken en onderwerpen waarop cliënten en familie kunnen aankruisen wat ze met de hulpverlener willen bespreken. Ook is er ruimte voor afspraken.

Vragenlijst EDIZ
Een vragenlijst die in kaart brengt hoeveel druk en belasting de familie ervaart door de zorg voor de cliënt.

Daarnaast biedt Emergis ook ondersteuning aan familie en naasten van cliënten.

Printversie van deze paginaPrint