Familiebeleid

…nen zijn alle naasten die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt. Dat kunnen familieleden zijn maar ook goede vrienden, een mentor, bewindvoerder, curator of een vertrouwenspersoon die de cliënt zelf kiest. Uitgangspunten familiebeleid De uitgangspunten van het familiebeleid van Emergis zijn: We zien de familie als partner in de zorg voor de cliënt. Samenwerking en ruimte voor de deskundigheid van de familie – die de cliënt immers vaak het…

Lees meer...

Emergis wint ster voor familiebeleid!

…n de onafhankelijkheid is vastgelegd in beleid, er is een familieraad die betrokken wordt bij beleidsvorming en het is geregeld hoe familie officieel een klacht kan indienen.” Rita van Maurik (l) overhandigt de ster voor het familiebeleid aan Margit Bergen-Lansbergen, voorzitter Familieraad (r) Volgens Margit Bergen-Lansbergen is de prijs een geweldige eerste stap weg naar het toepassen van het familiebeleid en het betrekken van familie bij de…

Lees meer...

Voor familie en naasten

…ienden hebben een belangrijke en soms zware taak in het leven van cliënten. Uit ervaring weten ze vaak goed wat echt helpt of juist niet. Daarom werkt Emergis graag met hen samen tijdens de behandeling en de begeleiding. Het familiebeleid bestaat uit vier onderdelen: informeren, betrekken bij behandeling/begeleiding, belangenbehartiging, en omgaan met klachten. Informatie vinden op deze website Dit deel van de website biedt informatie over het…

Lees meer...

Familieraad Emergis

…bij onder de aandacht gebracht. Het uiteindelijke doel is altijd zo optimaal mogelijke zorg voor de cliënt. Die zorg wordt zo nodig ook aan de orde gesteld. De familieraad stimuleert de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid binnen de instelling. De familieraad voert hiervoor regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…familieraad? De familieraad vertegenwoordigt de collectieve belangen van familieleden en naasten van in Emergis verblijvende of in behandeling zijnde cliënten. In april 2016 ontving de familieraad een zogeheten ster voor het familiebeleid. Wat zoeken wij? Als voorzitter geeft u sturing aan de taken van de familieraad en bent u het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur. De taken van de familieraad zijn: het leveren van een bijdrage aan en…

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…ij het indienen van een klacht; de fvp neemt een onafhankelijke positie in en neemt geen beslissingen dan met toestemming van/in overleg met de (contactpersoon van de) familie; de fvp signaleert knelpunten op het terrein van familiebeleid binnen de geestelijke gezondheidszorg. De fvp zorgt voor beleidsbeïnvloeding betreffende de erkenning, respect en betrokkenheid van familieleden bij de behandeling van hun familielid; de fvp treedt op als…

Lees meer...

Sitemap

…217;s Medicatiepoli Afspraken partners Wachttijden Artsen en coördinatoren Maatschappelijke opvang Forensische zorg Forensische psychiatrie Verslavingsreclassering Consultatie Praktijkondersteuner ggz Voor familie en naasten Familiebeleid Recht op informatie Niet-persoonsgebonden Persoonsgebonden Contactpersoon Het dossier Wachtlijst Huisregels Bezoektijden Betrekken bij behandeling Belangenbehartiging Familieraad Familievertrouwenspersoon U…

Lees meer...