Emergis wint ster voor familiebeleid!

…een klacht kan indienen.” Rita van Maurik (l) overhandigt de ster voor het familiebeleid aan Margit Bergen-Lansbergen, voorzitter Familieraad (r) Volgens Margit Bergen-Lansbergen is de prijs een geweldige eerste stap weg naar het toepassen van het familiebeleid en het betrekken van familie bij de behandeling.” Margit benadrukt dat het voor een grote groep medewerkers nu al vanzelfsprekend is om familie en naastbetrokkenen als logisch onderdeel van…

Lees meer...

Familiebeleid

…curator of een vertrouwenspersoon die de cliënt zelf kiest. Uitgangspunten familiebeleid De uitgangspunten van het familiebeleid van Emergis zijn: We zien de familie als partner in de zorg voor de cliënt. Samenwerking en ruimte voor de deskundigheid van de familie – die de cliënt immers vaak het beste kent – zijn belangrijk. We bejegenen de familie op een passende, zorgvuldige en respectvolle manier. We bieden ruimte en aandacht aan zowel vragen a…

Lees meer...

Familieraad Emergis

…zijn. De familieraad stimuleert de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid bij Emergis. De familieraad voert hiervoor regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van de raad staan beschreven in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis. Belangen van familie De familieraad behartigt de belangen van familie…

Lees meer...

Voor familie en naasten

…Emergis graag met hen samen tijdens de behandeling en de begeleiding. Het familiebeleid bestaat uit vier onderdelen: informeren, betrekken bij behandeling/begeleiding, belangenbehartiging, en omgaan met klachten. Informatie vinden op deze website Dit deel van de website biedt informatie over het familiebeleid van Emergis. Daarnaast vindt u op deze website informatie over lichte psychische klachten en ernstige psychiatrische stoornissen. Bijvoorbe…

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…ctpersoon van de) familie; de fvp signaleert knelpunten op het terrein van familiebeleid binnen de geestelijke gezondheidszorg. De fvp zorgt voor beleidsbeïnvloeding betreffende de erkenning, respect en betrokkenheid van familieleden bij de behandeling van hun familielid; de fvp treedt op als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon van familieleden en naaste betrokkenen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Vanzelfsprekend is…

Lees meer...

Sitemap

…tie Wachttijden Creatieve therapeut Eetstoornissen Voor familie en naasten Familiebeleid Veiligheidsplan Recht op informatie Niet-persoonsgebonden Persoonsgebonden Contactpersoon Het dossier Wachttijden Huisregels Bezoektijden Nieuwsbrief voor familie Betrekken bij behandeling Belangenbehartiging Familieraad Familievertrouwenspersoon Uw mening telt! U heeft een klacht? Ondersteuning familie Cursussen KOPP/KVO-cursussen Steunpunten mantelzorg Lotge…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…cliënten. In april 2016 ontving de familieraad een zogeheten ster voor het familiebeleid. Wat zoeken wij? Als voorzitter geeft u sturing aan de taken van de familieraad en bent u het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur. De taken van de familieraad zijn: het leveren van een bijdrage aan en het stimuleren tot een beleid dat te typeren is als goed van kwaliteit; het stimuleren van een beleid waardoor familie tot een constructieve betrokkenh…

Lees meer...