Familievertrouwenspersoon

…voor u doen tijdens een opname in de kliniek en/of bij verplichte zorg? de fvp heeft voor u altijd een luisterend oor; de fvp heeft een aanspreekfunctie. Dat wil zeggen dat de fvp openstaat voor vragen en ervaringen van familieleden en betrokkenen; de fvp adviseert en ondersteunt u in contacten met de hulpverlening en eventueel bij klachtenprocedures; de fvp wijst u de weg naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden; de fvp heeft een…

Lees meer...

U heeft een klacht

…p) of als familie en naasten bij Ina de Bruijn, familievertrouwenspersoon (fvp). Zij bespreken met u op welke wijze u het best geholpen zou kunnen worden. U kunt de patiëntenvertrouwenspersoon bereiken op telefoonnummer 06 83 83 50 49 en de familievertrouwenspersoon op telefoonnummer 06 53 16 65 33. *U bent vrijwillig of verplicht opgenomen of u krijgt thuis verplichte zorg. Een klacht indienen. Interne klachtenregeling Emergis. Folder Klacht? Sam…

Lees meer...