Familieraad Emergis

…ch inzet voor de belangen van familie en naasten van cliënten. Wat doet de familieraad? De familieraad merkt wensen, zorgen en problemen van familie (en cliënten) op en werkt aan een blijvende oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en van familie en de manier waarop zij worden behandeld. Ook het feit dat familie soms zelf ondersteuning nodig heeft, wordt daarbij onder de aandacht gebracht. Het uitein…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…n weerbaarheid van cliënten. De afspraken tussen de raad van bestuur en de familieraad zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De familieraad wordt gevormd uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, en naastbetrokkenen van (ex-)cliënten, en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij de doelgroep. Wat bieden wij u? U kunt door uw bijdrage een essentiële rol spelen in het behartigen van de belangen van familieleden en…

Lees meer...

Familieraad

Familieraad De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis die de collectieve belangen van familie behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, naastbetrokkenen van (ex-)cliënten en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij cliënten die in de instelling onder behandeling en/of begeleiding zijn. Meer informatie over het werk van de familieraad vindt u hier….

Lees meer...

Word net als Rian lid van de Familieraad Emergis!

…De Familieraad van Emergis is op zoek naar één à twee nieuwe leden. Een vertegenwoordiger uit Zeeuws-Vlaanderen zou geweldig zijn. De Familieraad vergadert één keer per maand op een donderdagochtend (behalve in de zomer). De Familieraad maakt zich sterk voor het optimaal betrekken van familie en naasten in de behandeling en signaleert, denkt mee, adviseert en verbetert. Bekijk meer info verderop deze site….

Lees meer...

Gezocht: leden familieraad

…zoek naar betrokken leden die actief en vrijwillig willen deelnemen aan de familieraad. De familieraad komt zes wekelijks een dagdeel bij elkaar. Daarnaast worden een aantal maal per jaar bijeenkomsten binnen Emergis bezocht. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, vult u hieronder uw gegevens in. We nemen dan contact met u op. Voornaam* Achternaam* E-mailadres* Telefoonnummer Email Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet ni…

Lees meer...

Sitemap

…den Nieuwsbrief voor familie Betrekken bij behandeling Belangenbehartiging Familieraad Familievertrouwenspersoon Uw mening telt! U heeft een klacht? Ondersteuning familie Cursussen KOPP/KVO-cursussen Steunpunten mantelzorg Lotgenotengroepen Niet tevreden Psychomotore therapeut Psychose Wat is het? Voor wie? Opname in de kliniek Behandeling Onderzoek Voor ouders/opvoeders Het behandelteam Speltherapeut Trauma Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behande…

Lees meer...

Emergis wint ster voor familiebeleid!

…enspersoon waarvan de onafhankelijkheid is vastgelegd in beleid, er is een familieraad die betrokken wordt bij beleidsvorming en het is geregeld hoe familie officieel een klacht kan indienen.” Rita van Maurik (l) overhandigt de ster voor het familiebeleid aan Margit Bergen-Lansbergen, voorzitter Familieraad (r) Volgens Margit Bergen-Lansbergen is de prijs een geweldige eerste stap weg naar het toepassen van het familiebeleid en het betrekken van f…

Lees meer...

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging De familieraad van Emergis en de familievertrouwenspersoon maken zich sterk voor de belangen van familie en naasten van cliënten. Dit kunnen individuele belangen zijn of belangen van een hele groep. De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is in dienst bij de Landelijke Stichting Familievetrouwenspersoon. Emergis heeft regelmatig overleg met het…

Lees meer...

U heeft een klacht?

…de externe ‘klachtencommissie cliënten en familie’. Dit is een onafhankelijke commissie en bestaat uit een jurist, een psychiater en een lid die is voorgedragen door de familieraad. Meer informatie leest u In de folder Klacht? Samen zoeken naar een oplossing!. Een klacht indienen….

Lees meer...

Onze folders

…hygiëne- forensische zorg Het belang van goede hygiëne Familie en naasten Familieraad Hoe gaat het met u Informatie voor familie en naasten van Uw mening als familie of naaste Kind & jeugd Basis ggz voor kinderen en jongeren Dagbehandeling 12- Dagbehandeling jongeren 12 tot 18 jaar Deeltijdbehandeling jongeren 12 tot 18 jaar Deeltijdbehandeling 12- Ontwikkelingsstoornissen Deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS Je bibbers de baas Kom maar op i…

Lees meer...

Medewerkers geestelijke verzorging

…ijke verzorging en daarnaast acht uur per week voor de CCE, locatieraad en familieraad van Emergis. Haar taken zijn zeer divers en dat maakt volgens haar het werk erg leuk.   Marije van Hest, humanistisch geestelijk verzorger Marije van Hest volgde eerst de studie maatschappelijk werk. Omdat deze studie haar nieuwsgierigheid naar mensen en diens levensverhaal heeft aangewakkerd, is ze aansluitend de studie Humanistiek begonnen. Inmiddels in het la…

Lees meer...

Besluit over toekomst Emergis kind & jeugd genomen: zorg voor psychisch meest kwetsbare kinderen blijft, minder personeel nodig

Met instemming van de OR, de CCE en de familieraad en met suggesties van de vakgroepen heeft de raad van bestuur besloten om de reorganisatie zoals beschreven in het plan ‘Een toekomstbestendig Emergis kind & jeugd’ uit te gaan voeren. Dit is nodig omdat – net zoals veel andere jeugdzorgaanbieders in Nederland – Emergis kind & jeugd al een aantal jaar met forse financiële en zorginhoudelijke problemen te maken heeft. Om ook in de toekomst zorg op…

Lees meer...