Familieraad Emergis

…familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, naastbetrokkenen van (ex-)cliënten en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij cliënten die in de instelling onder behandeling en/of begeleiding zijn. Wat doet de familieraad? De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie (en cliënten) en werkt aan de structurele oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…et woon-, leef-, en behandelklimaat van cliënten; het bevorderen van een beleid dat gericht is op een zo groot mogelijke zelfstandigheid, mondigheid en weerbaarheid van cliënten. De afspraken tussen de raad van bestuur en de familieraad zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De familieraad wordt gevormd uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, en naastbetrokkenen van (ex-)cliënten, en/of personen die zich maatschappelijk…

Lees meer...

Familieraad

Familieraad De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis die de collectieve belangen van familie behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, naastbetrokkenen van (ex-)cliënten en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij cliënten die in de instelling onder behandeling en/of begeleiding zijn. Meer informatie over het werk van de familieraad vindt u hier….

Lees meer...

Gezocht: leden familieraad

…Lid worden van de familieraad? Wij zijn op zoek naar betrokken leden die actief en vrijwillig willen deelnemen aan de familieraad. De familieraad komt zes wekelijks een dagdeel bij elkaar. Daarnaast worden een aantal maal per jaar bijeenkomsten binnen Emergis bezocht. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, vult u hieronder uw gegevens in. We nemen dan contact met u op. Voornaam* Achternaam* E-mailadres* Telefoonnummer…

Lees meer...

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging De familieraad van Emergis en de familievertrouwenspersoon maken zich sterk voor de belangen van familie en naasten van cliënten. Dit kunnen individuele belangen zijn of belangen van een hele groep. De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is in dienst bij de Landelijke Stichting Familievetrouwenspersoon. Emergis heeft regelmatig overleg met…

Lees meer...

Emergis wint ster voor familiebeleid!

…n”, vertelt Van Maurik. “De prijs is verdiend omdat Emergis voldoet aan vier criteria: familiegegevens worden geregistreerd, er is een familievertrouwenspersoon waarvan de onafhankelijkheid is vastgelegd in beleid, er is een familieraad die betrokken wordt bij beleidsvorming en het is geregeld hoe familie officieel een klacht kan indienen.” Rita van Maurik (l) overhandigt de ster voor het familiebeleid aan Margit Bergen-Lansbergen, voorzitter…

Lees meer...

Sitemap

…ijkondersteuner ggz Voor familie en naasten Familiebeleid Recht op informatie Niet-persoonsgebonden Persoonsgebonden Contactpersoon Het dossier Wachtlijst Huisregels Bezoektijden Betrekken bij behandeling Belangenbehartiging Familieraad Familievertrouwenspersoon U heeft een klacht? Ondersteuning familie Cursussen KOPP/KVO-cursussen Steunpunten mantelzorg Lotgenotengroepen Over Emergis Wat Emergis biedt Preventie en kortdurende behandeling…

Lees meer...

U heeft een klacht?

…kan leiden tot het aanpassen van de geboden zorg. Ook kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie en bestaat uit een jurist, een psychiater en een lid die is voorgedragen door de familieraad. Als de klacht betrekking heeft op hoe Emergis met u als familielid omgaat dan kunt u een klacht indienen. De familievertrouwenspersoon kan u daarmee helpen. Als uw klacht betrekking heeft op de hulpverlening aan…

Lees meer...