Harm van Eerden, pastorIMG_24192
Harm van Eerden studeerde na een technische opleiding theologie in Kampen. Hij was PKN-predikant in Noordeloos en Rotterdam voor hij ging werken in de GGZ in Zeeland. Hij heeft de opleiding Klinisch Pastorale Vorming (KPV) gevolgd en is opgeleid in de Contextuele Therapie. Binnen Emergis is hij allround geestelijk verzorger. Ambulant is hij zowel in Zeeuws-Vlaanderen, de Bevelanden als op Schouwen-Duiveland/Tholen inzetbaar. Behalve in de GGZ is hij ook werkzaam in het hospice Het Clarahofje. Pastoraat omschrijft hij als: de kunst van het uithouden.  

 

Wim van Goch, pastor/hoofd IMG_24292
Wim van Goch volgde eerst een lerarenopleiding geschiedenis en godsdienst. Tot zijn verrassing won de godsdienst het en ging hij het pastoraat in. Werkte als geestelijk verzorger in twee ziekenhuizen in Breda en kwam daarna naar Zeeland. De klinisch pastorale vorming bracht hem op het spoor van narrativiteit. Hij is ook werkzaam als supervisor. Werkte een jaar in de gevangenis. Hij organiseerde met anderen symposia over psychiatrie en religie. Werkte ook aan projecten als kwartiermaken en medezeggenschap. Ambulant is hij actief in Walcheren. ‘Opklaring, troost en uitdaging’, noemt hij als kernwoorden. 

 

Mieke Kolen, secretaresse IMG_2424
Mieke Kolen is na haar Schoevers-opleiding in Tilburg, tien jaar werkzaam geweest als secretaresse bij de Koninklijke AaBe wollenstoffen en dekenfabriek in Tilburg. In 1981 is zij voor het werk van haar man naar Zeeland verhuisd. Op 17 mei 1995 is ze in dienst gekomen bij de PZZ (later Emergis) als secretaresse voor de Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg en de geestelijke verzorging. Momenteel is ze in functie van de geestelijke verzorging en de Stichting Vrienden Cliënten Emergis. Haar werk voor de geestelijke verzorging ervaart ze als veelzijdig; boeiend en afwisselend vooral op het gebied van cliënten en vrijwilligers.

 

 

Printversie van deze paginaPrint