Diensten en bijeenkomsten

Elke zondag om 19.00 uur is er een oecumenische kerkdienst of een humanistische bijeenkomst in het stiltecentrum van Emergis in Kloetinge. Iedereen is van harte welkom.

In de kerkdiensten gaan enkele malen per maand de geestelijk verzorgers van Emergis voor. Ook worden we regelmatig ondersteund door koren, organisten en gastpredikanten. Vrijwilligers verzorgen de goede ontvangst als ouderling of secondant. Een bijzondere bijeenkomst is de herinneringsviering van de gestorvenen op een zondag dichtbij 2 november. Hoogtepunten zijn verder de vreugdevolle viering op Kerstavond, de ingetogen vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de rijke viering van de Paaswake.

 

 

Printversie van deze paginaPrint