Crisismaatregel

Als er acuut gevaar dreigt, moet snel worden gehandeld. Dit kan door een crisismaatregel. Alle vormen van verplichte zorg kunnen hierbij door de burgemeester worden opgelegd op basis van een medische verklaring. De medische verklaring is door een onafhankelijke psychiater opgesteld. De crisismaatregel wordt alleen als uiterste middel bij onmiddellijk dreigend ernstig nadeel als gevolg van een psychische stoornis opgelegd. De crisismaatregel duurt maximaal drie dagen maar kan voortgezet worden.

Lees meer in de folder Crisismaatregel.

Meer folders over de wet verplichte ggz vind je hier.

Printversie van deze paginaPrint