Vergoedingen in de Basis ggz volwassenen

Iedereen van 18 jaar en ouder met een lichte tot matige psychische aandoening of stabiele, chronische psychiatrische problematiek valt onder de Basis ggz. De behandelingen in de Basis ggz maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage. Voor zorg in de Basis ggz geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.

Vergoedingen in de Specialistische ggz volwassenen

Iedereen van 18 jaar en ouder met een zware, ingewikkelde psychiatrische zorgvraag valt onder den Specialistisch GGZ. De behandelingen in de Specialistische ggz maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage. Voor zorg in de Specialistische ggz geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.

Hoogte eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 385,-. Dit betekent dat u de € 385,- die u aan zorgkosten maakt, terugbetaalt aan uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een opname op een klinische afdeling met een maximum van drie jaar.
Wanneer u heeft gekozen voor een extra eigen risico, kan het eigen risico hoger zijn dan € 385,-. De hoogte van uw eigen risico staat vermeld op uw ziektekostenpolis.

Wilt u meer weten over het eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het standaard eigen risico is. Soms kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico. Op www.rijksoverheid.nl kunt u lezen of u hiervoor in aanmerking komt.

Eigen bijdrage voor begeleiding (zonder verblijf) voor volwassenen

Krijgt u begeleiding of dagbesteding op basis van een gemeentelijke beschikking (Wmo)? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf. U betaalt dit aan het CAK. Via de website www.hetcak.nl kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Eigen bijdrage voor verblijf op een klinische afdeling voor volwassenen

Bent u langer dan drie jaar opgenomen op een klinische afdeling van Emergis? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg met verblijf (Wlz). U betaalt dit aan het CAK. Via de website www.hetcak.nl kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Eigen bijdrage voor verblijf in een beschermende woonvorm voor volwassenen

Woont u in een beschermende woonvorm van Emergis? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg met verblijf. U betaalt dit aan het CAK. Via de website www.hetcak.nl kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Wilt u meer weten over vergoedingen, eigen bijdrage en eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar, de gemeente of het CAK.

 

Printversie van deze paginaPrint