Wet verplichte meldcode

Wij willen u informeren over een belangrijke wijziging in de al bestaande Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Iedere organisatie in de gezondheidszorg in Nederland, zo ook Emergis, is per 1 januari 2019 wettelijk verplicht situaties waarin sprake is van acute of structurele onveiligheid altijd te melden bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Samen met Veilig Thuis wordt beslist of hulpverlening door Emergis voldoende is voor de gemelde zorgen, of dat er meer nodig is.

Tijdens het intakegesprek bij Emergis wordt in verband met deze wet naast problematiek ook de thuissituatie uitgebreid besproken.

De Wet verplichte meldcode
Deze wet verplicht hulpverleners om alert te zijn op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit gaat over situaties waar sprake is van risico op onvoorspelbaar gedrag in de thuissituatie.

Heeft u vragen?
Bij vragen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en privacywetgeving kunt u terecht bij uw behandelaar tijdens uw eerst volgende afspraak.

Printversie van deze paginaPrint