Wie betaalt mijn zorg?

Als u zorg krijgt van Emergis, betaalt uw zorgverzekeraar, het Zorgkantoor of de gemeente de kosten hiervan. In sommige gevallen betaalt u zelf ook een gedeelte, in de vorm van een eigen risico of een eigen bijdrage. Hoe dat precies geregeld is, leest u hier.

Informatie over uw kosten in 2022
De manier waarop de zorg in rekening wordt gebracht door uw zorgverzekeraar verandert vanaf 1 januari 2022. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars en voor alle mensen die zorg krijgen van een ggz-instelling. In Informatie over de kosten van uw zorg leest u wat er 1 januari 2022 verandert.

Financiële hulp
Gemeenten bieden vaak financiële hulp aan mensen met een laag inkomen (minimavoorzieningen of bijzondere bijstand). Als u (zorg)kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen, komt u hier misschien voor in aanmerking. Vraag naar de voorwaarden bij uw gemeente!

Printversie van deze paginaPrint