Dienst geestelijke verzorging: nadenken over leven, zingeving, religie

Geestelijke verzorging De geestelijk verzorgers zetten zich in om met mensen in gesprek te raken over leven, zingeving of religie. Ze organiseren op verschillende afdelingen groepsgesprekken, maar u kunt hen ook individueel spreken, zowel in de kliniek als thuis. Ook hebben ze gesprekken met familie en naasten. Speciale activiteiten vormen de reizen, meditatiebijeenkomsten en indien nodig, herdenkingen. Elke zondag is er een viering of…

Lees meer...

Woonbegeleider niveau 4 (2016.020)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De sector wonen richt zich op herstel en begeleiding van cliënten met langdurige en complexe…

Lees meer...

wlbzeeland.nl in de lucht!

WLB Zeeland bestaat uit acht werkleerbedrijven en biedt mensen, die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, werk dat bij hun past. De werkleerbedrijven vindt u verspreid over de hele provincie en zijn dus altijd in de buurt! Sinds woensdag 9 maart is de website online. Alle werkleerbedrijven van WLB Zeeland kunt u op de site vinden. Welke werkzaamheden kun je er doen? Hoe is de begeleiding? Wat zijn de verdiensten? Hoe…

Lees meer...

Extra zorg

Extra zorg Plezier hebben hoort ook bij goede geestelijke gezondheidszorg. Daarom wil Emergis met hulp van sponsors en vrijwilligers extra activiteiten organiseren voor cliënten. De stichting Vrienden Cliënten Emergis zet zich hier voor in. Heeft vragen over uw geloof of levensbeschouwing? Wilt u praten over zingeving, religie en spiritualiteit? Of wilt u een dienst of een viering bijwonen? Dan kunt u terecht bij de dienst geestelijke…

Lees meer...

Gz-psycholoog volwassenen Indigo (2016.044)

Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Mensen stimuleren bewust om te gaan met leefstijl, gezondheid, voeding, beweging en zingeving. Daar maakt Indigo zich sterk voor. Met een samenhangend pakket van preventie en snelle, kortdurende behandeling van psychische, psycho-sociale en verslavingsproblemen. Stepped care en evidence based. Gemakkelijk toegankelijk voor jong en oud. Met respect voor ieders…

Lees meer...