Huisregels

Huisregels Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. Agressie, geweld en ongewenste intimite…

Lees meer...

Huisregels Emergis

Huisregels Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. agressie, geweld en ongewenste intimite…

Lees meer...

Sitemap

…e afdeling Vrijheid en sociale contacten Gedwongen opname Dwangbehandeling Huisregels Uw behandeling is klaar Depressie Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Behandeling in de kliniek Het behandelteam In de kliniek Nachtdienst Activiteitenbegeleider Dwang Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Het behandelteam School Creatieve therapeut Eetstoornissen Voor verwijzers Maatregelen corona Aanmeld…

Lees meer...

Op de afdeling bij Emergis

…r met een andere cliënt. Overdag heeft iedere cliënt eigen activiteiten. De cliënten uit de groep eten meestal wel samen. Op de afdeling moet u zich houden aan de huisregels. De huisregels en andere belangrijke informatie vindt u in de informatiemap op uw kamer….

Lees meer...

Niet-persoonsgebonden informatie

…Over de rechtspositie: informatierecht van familieleden; klachtenregeling; huisregels; dossiervorming. Indicatie en hulpverleningsfase — Hulpverleningsfase informatierecht van familieleden; klachtenregeling; privacyreglement; dossiervorming; inzage dossier; bewaartermijn en vernietiging dossier; belangenbehartiging van de cliënt; participatie van de cliënt; participatie van de familie bij de hulpverlening. Afsluiting en overdracht klachtenregeling…

Lees meer...