Huisregels

Huisregels Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. Agressie, geweld en ongewenste…

Lees meer...

Huisregels Emergis

Huisregels Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. agressie, geweld en ongewenste…

Lees meer...

Op de afdeling bij Emergis

…t maakt u kennis met uw groepsgenoten en de medewerkers. Ook krijgt u een rondleiding over de afdeling. Elke afdeling heeft een gezamenlijke huiskamer en keuken. Meestal heeft u een eigen slaapkamer. Soms deelt u de slaapkamer met een andere cliënt. Overdag heeft iedere cliënt eigen activiteiten. De cliënten uit de groep eten meestal wel samen. Op de afdeling moet u zich houden aan de huisregels. De huisregels en andere belangrijke informatie…

Lees meer...

Sitemap

…nkomsten Medewerkers geestelijke verzorging Reizen Vrienden Cliënten Emergis Herstellen doe je zelf Intensive home treatment Opname in de kliniek Op de afdeling Vrijheid en sociale contacten Gedwongen opname Dwangbehandeling Huisregels Uw behandeling is klaar Voor verwijzers Aanmelden Crisisdienst Generalistische behandeling Specialistische behandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie Verwijzen Zorgprogramma’s Medicatiepoli Afspraken partners…

Lees meer...

Niet-persoonsgebonden informatie

…sgebonden onderwerpen: Aanmeldingsfase Over het zorgaanbod: (on)mogelijkheden van de instelling; vervolg(procedure); alternatieven van hulpverlening. Over de rechtspositie: informatierecht van familieleden; klachtenregeling; huisregels; dossiervorming. Indicatie en hulpverleningsfase — Hulpverleningsfase informatierecht van familieleden; klachtenregeling; privacyreglement; dossiervorming; inzage dossier; bewaartermijn en vernietiging…

Lees meer...