Dienst geestelijke verzorging: nadenken over leven, zingeving, religie

…zetten zich in om met mensen in gesprek te raken over leven, zingeving of religie. Ze organiseren op verschillende afdelingen groepsgesprekken, maar u kunt hen ook individueel spreken, zowel in de kliniek als thuis. Ook hebben ze gesprekken met familie en naasten. Speciale activiteiten vormen de reizen, meditatiebijeenkomsten en indien nodig, herdenkingen. Elke zondag is er een viering of bijeenkomst in het stiltecentrum op de hoofdlocatie van Em…

Lees meer...

Cursus over de liefde

…t er tussen liefde en seksualiteit? Is liefde voor altijd? Hoe zit het met religie: is God een ongedurige minnaar? De cursus In vier lessen bespreken we verschillende aspecten van dit boeiende onderwerp. Dat doen we aan de hand van beroemde passages uit de wereldliteratuur: van de antieke oudheid, naar Dante, de romantiek en moderne literatuur. Ook is er ruim tijd om je eigen inzichten over de liefde onder woorden te brengen en hierover met elkaar…

Lees meer...

Extra zorg

…viteiten organiseren voor cliënten. De stichting Vrienden Cliënten Emergis zet zich hier voor in. Heeft vragen over uw geloof of levensbeschouwing? Wilt u praten over zingeving, religie en spiritualiteit? Of wilt u een dienst of een viering bijwonen? Dan kunt u terecht bij de dienst geestelijke verzorging….

Lees meer...

Medewerkers geestelijke verzorging

…n de gevangenis. Hij organiseerde met anderen symposia over psychiatrie en religie. Werkte ook aan projecten als kwartiermaken en medezeggenschap. Ambulant is hij actief in Walcheren. ‘Opklaring, troost en uitdaging’, noemt hij als kernwoorden.   Ineke de Dreu, secretaresse dienst geestelijke verzorging Ineke de Dreu heeft in het verleden de opleiding onderwijzeres basisonderwijs afgerond. Daarna is ze werkzaam geweest in het onderwijs. Omdat er i…

Lees meer...