Dienst geestelijke verzorging: nadenken over leven, zingeving, religie

Geestelijke verzorging De geestelijk verzorgers zetten zich in om met mensen in gesprek te raken over leven, zingeving of religie. Ze organiseren op verschillende afdelingen groepsgesprekken, maar u kunt hen ook individueel spreken, zowel in de kliniek als thuis. Ook hebben ze gesprekken met familie en naasten. Speciale activiteiten vormen de reizen, meditatiebijeenkomsten en indien nodig, herdenkingen. Elke zondag is er een viering of…

Lees meer...

Cursus over de liefde

…Vanaf 4 maart kunt u bij Emergis een korte cursus volgen over de liefde. De cursus is bedoeld voor cliënten van Emergis, hun familieleden en medewerkers….

Lees meer...

Extra zorg

Extra zorg Plezier hebben hoort ook bij goede geestelijke gezondheidszorg. Daarom wil Emergis met hulp van sponsors en vrijwilligers extra activiteiten organiseren voor cliënten. De stichting Vrienden Cliënten Emergis zet zich hier voor in. Heeft vragen over uw geloof of levensbeschouwing? Wilt u praten over zingeving, religie en spiritualiteit? Of wilt u een dienst of een viering bijwonen? Dan kunt u terecht bij de dienst geestelijke…

Lees meer...

Medewerkers geestelijke verzorging

Harm van Eerden, pastor Harm van Eerden studeerde na een technische opleiding theologie in Kampen. Hij was PKN-predikant in Noordeloos en Rotterdam voor hij ging werken in de GGZ in Zeeland. Hij heeft de opleiding Klinisch Pastorale Vorming (KPV) gevolgd en is opgeleid in de Contextuele Therapie. Binnen Emergis is hij allround geestelijk verzorger. Ambulant is hij zowel in Zeeuws-Vlaanderen, de Bevelanden als op Schouwen-Duiveland/Tholen…

Lees meer...