Word net als Rian lid van de Familieraad Emergis!


De Familieraad van Emergis is op zoek naar één à twee nieuwe leden. Een vertegenwoordiger uit Zeeuws-Vlaanderen zou geweldig zijn. De Familieraad vergadert één keer per maand op een donderdagochtend (behalve in de zomer).

De Familieraad maakt zich sterk voor het optimaal betrekken van familie en naasten in de behandeling en signaleert, denkt mee, adviseert en verbetert. Bekijk meer info verderop deze site.

Printversie van deze paginaPrint