Adres Emergis: algemeen bezoekadres, postadres en telefoonnummer

…vertrouwelijke informatie over uzelf of anderen. Bel uw huisarts, de huisartsenpost of uw behandelaar als u (dringend) hulp zoekt voor uw problemen of voor die van uw familielid/partner. Heeft u suïcidale gedachten? Neem dan contact op met 113.nl De mailbox wordt van maandag tot en met vrijdag één keer per dag (’s ochtends) gelezen. In het weekend niet. Voor dringende vragen, oproepen en problemen is deze mailbox niet geschikt! Uw vraag of…

Lees meer...

Aanmelden bij langdurige eetstoornis

…llen en op te sturen naar Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie, secretariaat, Postbus 253, 4460 AR Goes. Meer informatie over de opt-outregeling vind je hier. Heb je een vraag? Kijk of deze bij de Veel gestelde vragen staat. Contactgegevens Abbekindersezandweg 2 4462 RB Kloetinge Telefoon: 0113 26 77 66 Fax: 0113 26 70 60 Manager specialistisch klinische behandeling: Mw. M. Vlot-van As Zorgprogrammacoördinator eetstoornissen: Mw. L….

Lees meer...

Aanmelden eetbuistoornis

…llen en op te sturen naar Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie, secretariaat, Postbus 253, 4460 AR Goes. Meer informatie over de opt-outregeling vind je hier. Heb je een vraag? Kijk of deze bij de Veel gestelde vragen staat. Contactgegevens Abbekindersezandweg 2 4462 RB Kloetinge Telefoon: 0113 26 77 66 Fax: 0113 26 70 60 Manager specialistisch klinische behandeling: Mw. M. Vlot-van As Zorgprogrammacoördinator eetstoornissen: Mw. L….

Lees meer...

Aanmelden bij anorexia en boulimia

…llen en op te sturen naar Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie, secretariaat, Postbus 253, 4460 AR Goes. Meer informatie over de opt-outregeling vind je hier. Heb je een vraag? Kijk of deze bij de Veel gestelde vragen staat. Contactgegevens Abbekindersezandweg 2 4462 RB Kloetinge Telefoon: 0113 26 77 66 Fax: 0113 26 70 60 Manager specialistisch klinische behandeling: Mw. M. Vlot-van As Zorgprogrammacoördinator eetstoornissen: Mw. L….

Lees meer...

Aanmelden & contact

…llen en op te sturen naar Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie, secretariaat, Postbus 253, 4460 AR Goes. Meer informatie over de opt-outregeling vind je hier. Heb je een vraag? Kijk of deze bij de Veel gestelde vragen staat. Contactgegevens Abbekindersezandweg 2 4462 RB Kloetinge Telefoon: 0113 26 77 66 Fax: 0113 26 70 60 Manager specialistisch klinische behandeling: Mw. M. Vlot-van As Zorgprogrammacoördinator eetstoornissen: Mw. L….

Lees meer...

Wat doet het FACT voor u?

…t heeft misschien een paar keer per jaar contact met het Flexible-ACT-team. Andere cliënten hebben hulp nodig van meerdere medewerkers. U krijgt praktische hulp. Samen gaat u bijvoorbeeld op zoek naar werk. Of u probeert het contact met uw familie te herstellen. Voorbeeld Bemoeizorg meldt een cliënt aan. De cliënt heeft waarschijnlijk een psychiatrische stoornis. Er zijn al jaren problemen. De cliënt is een zorgmijder: hij wil geen zorg en…

Lees meer...

Adviezen voor familie van mensen met depressie

…tie@indigozeeland.nl doe uw eigen dingen en doe die dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat u zelf overbelast raakt; zorg ervoor dat u zelf uw hart kunt luchten bij enkele mensen in uw omgeving. Probeer ook contact met mensen buitenom het gezin te houden; contact met mensen die hetzelfde meemaken, kan prettig zijn. U vindt ze bijvoorbeeld via stichting Labyrint~In Perspectief; zorg dat u actuele, betrouwbare informatie heeft…

Lees meer...

Behandeling en evaluatie

…uren contact opnemen met zijn (regie)behandelaar. Samen bekijken ze of andere zorg nodig is en het behandelplan bijgesteld moet worden. Heeft de cliënt buiten kantooruren ernstige klachten en is acuut hulp nodig, dan kan hij contact opnemen met de huisartsenpost. Als in deze fase blijkt dat basis ggz van Indigo niet (meer) past bij de hulpvraag en problematiek van de cliënt De regiebehandelaar neemt dan, in overleg met de cliënt, contact op met…

Lees meer...

Kunstproject Open Up start bij Emergis

…olgen waarin zij hun visie en ervaring op deze onderwerpen kunnen weergeven. Door samen te werken aan deze thema’s, komt een gesprek makkelijker op gang. Zo ontstaat meer begrip en inzicht en wordt het belang van een mensvriendelijke benadering vanuit respect en gelijkwaardigheid duidelijk. Voor een eerste indruk van Open Up kun je terecht op www.openup.nu. Op de site staat een oproep aan iedereen: ‘Maak een foto die gaat over contact, isolatie…

Lees meer...

Adviezen voor familie bij een sociale angststoornis

…tie@indigozeeland.nl doe uw eigen dingen en doe die dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat u zelf overbelast raakt; zorg ervoor dat u zelf uw hart kunt luchten bij enkele mensen in uw omgeving. Probeer ook contact met mensen buitenom het gezin te houden; contact met mensen die hetzelfde meemaken, kan prettig zijn. U vindt ze bijvoorbeeld via de Angst, Dwang en Fobie Stichting of stichting Labyrint/In Perspectief . Familie en…

Lees meer...

Contactpersoon

Contactpersoon Emergis spreekt met de cliënt en de familie af wie de vaste contactpersoon van de familie is. De voorkeur van de cliënt is hierbij bepalend. Daarnaast krijgt de familie een vaste contactpersoon binnen Emergis. Met deze hulpverlener kunnen zij contact opnemen wanneer ze vragen hebben over de situatie van de cliënt. Het kan voorkomen dat een cliënt geen contact meer heeft met familie. In dat geval inventariseert de hulpverlener hoe…

Lees meer...

Screening, diagnostiek en behandelplan

…sprek is de regiebehandelaar van Indigo verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg en is hij hiervoor het centrale aanspreekpunt. Heeft de cliënt buiten kantooruren ernstige klachten en is acuut hulp nodig, dan kan hij contact opnemen met de huisartsenpost. Als in deze fase blijkt dat een andere behandelaar beter de regiebehandelaar van de cliënt kan worden De regiebehandelaren en de cliënt spreken dan in overleg af wanneer de cliënt…

Lees meer...

Adviezen voor familie bij een dwangstoornis

…tie@indigozeeland.nl doe uw eigen dingen en doe die dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat u zelf overbelast raakt; zorg ervoor dat u zelf uw hart kunt luchten bij enkele mensen in uw omgeving. Probeer ook contact met mensen buitenom het gezin te houden; contact met mensen die hetzelfde meemaken, kan prettig zijn. U vindt ze bijvoorbeeld via de Angst, Dwang en Fobie Stichting of stichting Labyrint/In Perspectief ; Familie en…

Lees meer...

Werkleerbedrijven zetten project Man 2.0 voort

…ns van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. ———- einde persbericht ———- Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de werkleerbedrijven van Emergis kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van Emergis, telefoon 0113 26 72 32, e-mail communicatie@emergis.nl. Voor meer informatie over het Oranje Fonds kunt u contact opnemen met Rosanne Wink, adviseur pers en…

Lees meer...

Adviezen voor familie bij gegeneraliseerde angststoornis

…tie@indigozeeland.nl Doe uw eigen dingen en doe die dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat u zelf overbelast raakt. Zorg ervoor dat u zelf uw hart kunt luchten bij enkele mensen in uw omgeving. Probeer ook contact met mensen buitenom het gezin te houden. Contact met mensen die hetzelfde meemaken, kan prettig zijn. U vindt ze bijvoorbeeld via de Angst, Dwang en Fobie Stichting of Stichting Labyrint/In Perspectief. Familie en…

Lees meer...

Adviezen voor familie bij een specifieke fobie

…tie@indigozeeland.nl Doe uw eigen dingen en doe die dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat u zelf overbelast raakt. Zorg ervoor dat u zelf uw hart kunt luchten bij enkele mensen in uw omgeving. Probeer ook contact met mensen buitenom uw gezin te houden. Contact met mensen die hetzelfde meemaken, kan prettig zijn. U vindt ze bijvoorbeeld via de Angst, Dwang en Fobie Stichting of stichting Labyrint/In Perspectief. Familie en…

Lees meer...

Adviezen voor familie van mensen met een bipolaire stoornis

…lasting te voorkomen is het belangrijk af en toe afstand te nemen. Doe uw eigen dingen, en doe die dingen die plezier en ontspanning geven. Zorg ervoor dat u bij enkele mensen in uw omgeving uw hart kunt luchten. Probeer ook contact met mensen buitenom uw gezin te houden. Contact met mensen die hetzelfde meemaken, kan prettig zijn. U vindt ze bijvoorbeeld via de Vereniging Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB) en stichting Labyrint~In…

Lees meer...

Adviezen voor familie bij een paniekstoornis

…tie@indigozeeland.nl Doe uw eigen dingen en doe die dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat u zelf overbelast raakt. Zorg ervoor dat u zelf uw hart kunt luchten bij enkele mensen in uw omgeving. Probeer ook contact met mensen buitenom het gezin te houden. Contact met mensen die hetzelfde meemaken, kan prettig zijn. U vindt ze bijvoorbeeld via de Angst, Dwang en Fobie Stichting of stichting Labyrint/In Perspectief. Familie en…

Lees meer...

Opleidingsadviseur (2016.090)

…ne organisatie en goed op elkaar afstemt. Hierdoor geef je sturing aan de ontwikkeling van beleid op het gebied van opleidingen en deskundigheidsbevordering en de daaruit voortvloeiende dienstverlening, waarbij je veelvuldig contact hebt met leerlingen, managers, opleiders, maar ook in externe (onderwijs)overleggen. Tevens ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van leerlingen. Het betreft een functie voor minimaal 28 en maximaal 32…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…ische problematiek. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het realiseren van behandelplannen in samenwerking met de cliënt en de behandelaar. In overleg met de behandelaar stel je de behandeldoelen vast. Je onderhoud contact met de behandelaar en andere hulpverleners in- en extern om de zorgverlening op elkaar af te stemmen, te evalueren en bij te stellen. Je verricht de werkzaamheden zelfstandig in zowel individuele, ouder- als…

Lees meer...

Rol en taken van de regiebehandelaar

…ervoor dat het behandelplan wordt uitgevoerd en wordt aangepast als dat nodig is. De regiebehandelaar voert zelf een wezenlijk deel van de behandeling uit. Binnen Emergis en Indigo betekent dit dat de regiebehandelaar direct contact (face to face of telefonisch) heeft met de cliënt in het kader van diagnostiek en evaluatie van de behandeling. Dit gebeurt zo vaak als nodig is om voldoende zicht te houden op de uitvoering en voortgang van de…

Lees meer...

In de kliniek

Wat zijn de regels als je in de kliniek opgenomen bent? Mag je weggaan en contact hebben met anderen? Als je opgenomen bent in de kliniek heb je recht op contact en recht op bewegingsvrijheid. Dat betekent dat je volgende dingen mag doen: je mag post en e-mail versturen en krijgen; je mag bellen; je mag bezoek ontvangen; Als je 12 jaar of ouder bent mag je ook het terrein van Ithaka verlaten. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan mag je het terrein…

Lees meer...

Meldpunt veranderde zorg en ondersteuning

…eranderingen zorg en ondersteuning Middelburg en Veere”. Periodiek informeren wij uw gemeente over uw ervaringen. Alle signalen en ervaringen kunnen bijdragen aan verbetering van de zorg. Wilt u uw ervaringen delen? Neem dan contact op via (0118) 743 112. Het meldpunt is bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur. Laat buiten deze kantoortijden een bericht achter en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Signalen afgeven en aangeven en nader contact kan…

Lees meer...

Behandeling en evaluatie

…dt de huisarts geïnformeerd, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft. Aandachtspunten bij de fase van behandeling en evaluatie: Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt onverwachts veranderen De cliënt kan dan contact opnemen met het behandelteam. In overleg met de regiebehandelaar wordt bekeken of andere zorg nodig is en het behandelplan bijgesteld moet worden. Als in deze fase blijkt dat de zorg niet (meer) past bij de hulpvraag…

Lees meer...

Diagnostiek en behandelplan

…jdens de behandeling diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek, of delen ervan, kan door verschillende zorgverleners worden uitgevoerd. De regiebehandelaar heeft tijdens de onderzoeksperiode minstens één keer direct contact met de cliënt. De regiebehandelaar bespreekt de onderzoeksresultaten in het multidisciplinair overleg. 8 De (regie)behandelaar en de cliënt maken een behandelplan In de eerste zes weken van de behandeling stelt de…

Lees meer...

Meningsverschil tussen zorgverleners

…ehandeling beëindigen. De regiebehandelaar is vervolgens ervoor verantwoordelijk dat een andere zorgverlener het betreffende deel van de behandeling adequaat overneemt. Indien nodig heeft de regiebehandelaar een face to face contact met de cliënt. De zorgverlener kan contact zoeken met zijn leidinggevende wanneer hij zich niet kan neerleggen bij het besluit van de regiebehandelaar of wanneer hij vindt dat bepaalde regels of gewoonten in strijd…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…mheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Werkzaamheden voor de polikliniek Walcheren Administratieve taken rond dossiervoering en activiteitenregistratie Supervisie houden met psychiater Aanwezig zijn bij MDO’s Overleggen en contact houden met collega hulpverleners Als arts voor de crisisdienst in Kloetinge ben je onder supervisie verantwoordelijk voor het controleren van medicatie. Je hebt een rol in de diagnostiek fase, voert opnamegesprekken,…

Lees meer...

Screening

…ir team van Emergis en wordt geïnformeerd als er een wachttijd is voor de behandeling. Aandachtspunten bij de fase van screening: Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt onverwachts veranderen De cliënt kan dan contact opnemen met het betreffende ambulant regioteam. Vanaf het gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener van Emergis is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg en is hij hiervoor het…

Lees meer...

Reflector

…rkers en teams van zorginstellingen. Bijvoorbeeld algemene en psychiatrische ziekenhuizen, maatschappelijke dienstverleners, woon- en ouderenzorg, en instellingen voor jeugdzorg. Werkt u in een andere branche? Ook dan kunt u contact met ons opnemen. In overleg met de opdrachtgever biedt Reflector een programma op maat tegen een aantrekkelijk tarief. Meer weten over Reflector? Vul uw gegevens in en wij nemen vrijblijvend contact met u op. Naam*…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

…het werk van de CCE. Op deze manier weet de CCE beter wat er speelt op een locatie en hoe daar gewerkt wordt. Klachten, tips en opmerkingen Heeft u klachten, tips of opmerkingen voor de CCE, neem dan contact op met ons. Onze contactgegevens zijn te vinden op de achterkant van deze folder. De CCE hoort graag van u zodat we samen kunnen bijdragen aan kwaliteit van zorg binnen Emergis. Doorverwijzingen De CCE is er voor groepsbelangen. Voor…

Lees meer...

Wat is het?

Psychose Een psychose is een toestand waarin je de werkelijkheid niet meer ziet zoals die echt is. Je verliest het contact met de werkelijkheid zoals anderen die beleven. Tijdens een psychose heb je last van hallucinaties, waanideeën en verwardheid. Kinderen en jongeren die hallucineren horen, zien, ruiken, voelen of proeven iets dat er niet is. Tijdens een psychose hoor je meestal ook stemmen. Psychose komt niet zoveel voor. Het is wel een…

Lees meer...

Update: Durf jij met mij?

Precies één jaar geleden is Emergis aangesloten bij Durfjijmetmij.nl, een contact– en ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Half januari stond het ledenaantal vanuit Emergis op 131. In totaal zijn er 5627 mensen actief op de website. Op een laagdrempelige manier kunnen mensen via Durfjijmetmij.nl op zoek naar nieuwe vrienden of zelfs een serieuze date of relatie. De contact– en ontmoetingssite voorziet in het geven…

Lees meer...

Behandeling autisme

…dagplanning en interesselijst. Ook leert u de vijf W’s kennen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Sociale relaties: Deze module richt zich met name op sociale relaties en daaraan gerelateerde thema’s zoals eenzaamheid, contact leggen en behouden. U moet de psycho-educatie hebben gevolgd om deel te kunnen nemen aan deze module. Om in aanmerking te komen, bent u in behandeling bij Emergis. Kortdurende intensieve opname Wanneer ambulante…

Lees meer...

Behandeling van een psychose

Behandeling van een psychose Bij de behandeling van een psychose komt een goed contact op de eerste plaats. De psychiater of de verpleegkundige gaat uitzoeken waar iemand precies last van heeft. En, voor zover iemand daar open voor staat, uitleggen wat er aan de hand is. Bij een behandeling worden vrijwel altijd medicijnen aangeboden. Het medicijn tegen een psychose noemen we een antipsychoticum. Dat betekent letterlijk: tegen een psychose….

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige verslavingszorg ambulant (32-36 uur)

…leidingen; Je toetst of en zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten van eventuele andere zorgverleners binnen het gehele zorgproces op elkaar zijn afgestemd en passen binnen het vastgestelde behandelplan; Je onderhoudt contact met externe instanties zoals collega-instellingen, huisartsen en ander verwijzers; Je intervenieert in crisissituaties binnen kantooruren; Je neemt deel aan de crisisdienst buiten kantooruren. Jouw profiel Wij zoeken…

Lees meer...

Creatief therapeut beeldend (2015.115)

…en eindigt op € 3.735,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Wij bieden u verder goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de cao-ggz. Informatie en sollicitatie Voor meer bijzonderheden neemt u contact op met Roel van Duijneveldt, hoofd en zorgprogramma coördinator eetstoornissen. telefoon 0113 -26 77 66(secretariaat), of mobiel 06 51 18 77 02, of via e-mail: r.g.w.j.vanduijneveldt@emergis.nl. Voor vragen…

Lees meer...

Acute zorg volwassenen

Ik heb acuut psychiatrische hulp nodig … en ik ben niet in behandeling bij Emergis U belt uw huisarts of de huisartsenpost. De huisarts onderzoekt uw situatie en neemt contact op met Emergis als dat nodig is. U maakt met elkaar afspraken over welke hulp u krijgt en wanneer u die krijgt. Ik heb acuut psychiatrische hulp nodig … en ik ben wel in behandeling bij Emergis U belt uw huisarts of de huisartsenpost. De huisarts bekijkt uw situatie en…

Lees meer...

Verwijzing en aanmelding

…ft de brief mee aan de cliënt. Aanmelden bij Emergis kan per telefoon, e-mail, fax of via www.emergis.nl. Emergis noteert de gegevens van de cliënt. 3 Emergis maakt een afspraak met de cliënt Een medewerker van Emergis neemt contact op met de cliënt om een afspraak te maken voor een gesprek. De cliënt krijgt informatie over een eventuele wachttijd. Aandachtspunten bij de fase van verwijzing en aanmelding: Als voorafgaand aan het eerste gesprek…

Lees meer...

Adviezen voor cliënten met een bipolaire stoornis

…dt in de behandeling en de keuzes die u zelf wilt maken. Overleg hierover met uw behandelaar. U moet het zelf doen, maar doe het niet alleen. Probeer vrienden, familie en hulpverleners te beschouwen als bondgenoten. Overweeg contact te zoeken met lotgenoten. Omdat zij dezelfde ervaringen hebben, is bij elkaar vaak steun, (h)erkenning en advies te vinden. Bespreek met uw behandelaar en mensen uit uw omgeving bij wie u terecht kunt voor hulp, ook…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…eren tot een beleid dat te typeren is als goed van kwaliteit; het stimuleren van een beleid waardoor familie tot een constructieve betrokkenheid geraakt bij de behandeling en het verblijf van cliënten; het bevorderen van het contact tussen Emergis enerzijds en familieleden en naasten van cliënten anderzijds, zodat terdege rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van de familie, in het bijzonder bij opname, overplaatsing, ontslag en…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist Verslavingszorg (32 – 36 uur)

…air team. Je treedt op als regiebehandelaar en bent verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. Je voert individuele en groepsgerichte behandeling uit samen met het multidisciplinaire team. Je hebt zelf direct contact (face to face of telefonisch) met de cliënt in het kader van diagnostiek en evaluatie van de behandeling. Je toetst of en zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten van eventuele andere zorgverleners binnen het…

Lees meer...

Wat zijn de kosten?

…Wat zijn de kosten? Er zijn kosten verbonden aan een verwijzing naar Emergis. Neem vooraf contact op met je zorgverzekeraar over de kosten. Heb je vragen? Stel ze gerust aan je behandelend arts of neem contact op met de POP-poli via 0118 68 75 00….

Lees meer...

Vacatures bij Emergis

…&o-medewerkers, secretaresses, receptionistes, schoonmakers en voedingsassistenten. Solliciteren Heb je een interessante vacature gevonden en wil je meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met de contactpersoon die in de vacature vermeld staat. Als je wilt solliciteren kun je dit online doen, via de sollicitatielink in de vacature. Open sollicitaties en Job Alert Vind je geen passende functie in ons vacatureoverzicht…

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen

Aanmelden voor beschermd wonen De overheid voert een beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Toch kan het noodzakelijk zijn dat een beschermende woonomgeving nodig is. In dat geval kunt u contact opnemen met een zorgaanbieder voor beschermd wonen. Emergis is zo’n zorgaanbieder. Wij beoordelen dan uw verzoek. Gemeenten hebben de zorgaanbieders gevraagd dit zelf te doen omdat er specifieke kennis van psychiatrische…

Lees meer...

Verwijzing en aanmelding

…digo kan per telefoon, e-mail, fax of www.indigo.nl/zeeland. Indigo noteert vervolgens de gegevens van de cliënt. 3 Indigo maakt een afspraak met de cliënt Zodra Indigo de verwijsbrief ontvangen heeft, neemt een secretaresse contact op met de cliënt om een afspraak te maken voor een intakegesprek. De cliënt krijgt informatie over een eventuele wachttijd. Aandachtspunten bij de fase van verwijzing en aanmelding: Als voorafgaand aan het…

Lees meer...

Ervaringswerkers buurtpreventieteam

…m richt zich op onveilige situaties en weet deze met respect voor elkaar om te buigen naar een veilige situatie en prettige sfeer. Je bent het aanspreekpunt op het terrein, je loopt rondes, observeert en signaleert, je maakt contact. Je werkt zelfstandig, coördineert bij interventie, neemt zelfstandig beslissingen en daar waar nodig overleg je met de manager. Als buurtpreventiemedewerker begeleid je de vrijwillige toezichthouders bij deze…

Lees meer...

Maatschappelijk rendement in Zeeland

…. Op donderdag 9 januari houdt Emergis een bijeenkomst over maatschappelijk ondernemen en de impact van bedrijven en initiatieven in de sociale en zorgsector. Wij willen u inspireren, stof tot nadenken geven en met elkaar in contact laten komen rondom de zin en onzin van maatschappelijke interventies. Een middag om niet te missen! We nodigen u van harte uit! Programma 13.45 uur Inloop met koffie en thee 14.00 uur Ontvangst door dagvoorzitters…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.062)

…en eindigt op € 2.746,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Wij bieden u verder goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de cao-ggz. Informatie en sollicitatie Voor meer bijzonderheden neemt u contact op met Christel Dekker, teamleider, telefoon 0113 26 86 38, of mobiel 0651 07 02 13, of via e-mail: c.dekker@emergis.nl. Gebruik dit e-mailadres NIET om te solliciteren. Het nummer van deze vacature is: 2016.062….

Lees meer...

Mantelzorg

…met een depressie Preventieve ondersteuning van mantelzorgers Psychiatrie in de familie Psychische problemen in de familie Verwanten verslaving Daarnaast zijn er speciale cursussen en groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met een verslaving (KOPP/KVO). Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus start? Neem dan contact op met Indigo in Zeeland, telefoon 0113 24 60 60.  …

Lees meer...

Psychiater kliniek

…sterk en omvat vele grote werkgevers. Emergis heeft goede relaties met hen en bemiddelt graag om ook voor jouw partner een passende werkkring in de regio te vinden. Informatie en sollicitatie Voor meer bijzonderheden neem je contact op met Fryda Evertse, directeur/psychiater, telefoon 0113 26 75 30, of via e-mail: f.evertse@emergis.nl. Het nummer van deze vacature is: 2017.011. Heb je interesse, klik dan op ‘direct solliciteren’. Benieuwd naar…

Lees meer...