Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich aanmelden voor beschermd wonen thuis bij de gemeente waar u woonachtig bent. Zij verwijzen u door naar de zorgaanbieder van uw keuze. Bent u al cliënt van Emergis dan kunt u samen met uw behandelaar of persoonlijk begeleider deze stap zetten Daarna krijgt u een uitnodiging voor een gesprek.

Als u het prettig vindt, mag u iemand meenemen naar het gesprek. Een medewerker van Emergis bekijkt samen met u welke hulp u wenst en nodig heeft. Ook vraagt de medewerker naar uw financiën. Heeft u grote schulden? Dan krijgt u eerst hulp om deze schulden af te lossen.

Vragen?

Voor meer informatie over beschermd wonen thuis kunt u contact opnemen met uw behandelaar of met een beschermende woonvorm (BW) in uw regio.

Printversie van deze paginaPrint