Waaruit bestaat Beschermd wonen thuis?

Het (maatschappelijk) herstel en het leren omgaan en leven met een ernstige psychiatrische aandoening kenmerkt zich als een wisselend proces met ups- en downs, waarbij ondersteuningsbehoeften (soms sterk) wisselen en niet eenduidig zijn. Het zorgvuldig kunnen op- en afschalen van zorg is hierbij van belang.

Wat houdt het in?

  • Emergis draagt zorg voor een beschermde woonomgeving in uw eigen woning;
  • Alle woonlasten zijn voor uw eigen rekening. Wel is het mogelijk dat Emergis eigenaar/hoofdhuurder van de woning is en deze aan u verhuurt. U betaalt dan huur aan Emergis uit uw eigen middelen;
  • U zorgt primair zelf voor uw maaltijden en de kosten hiervan. Indien noodzakelijk neemt Emergis de volledige of gedeeltelijke zorg voor voeding van u over, veelal als onderdeel van het leefstijlplan dat is vastgelegd in uw ondersteuningsplan. De kosten hiervan zijn inbegrepen bij uw begeleiding;
  • U draagt zelf zorg voor de schoonmaak en hygiëne in uw woning en wordt hierbij zo nodig begeleid via Emergis. Indien noodzakelijk kan Emergis de volledige of gedeeltelijke zorg voor schoonmaak en hygiëne van u overnemen. Dit wordt dan opgenomen in uw ondersteuningsplan.

Van wie krijgt u hulp?

Bij beschermd wonen thuis is er sprake van beschikbare professionele ondersteuning en intensieve begeleiding in de nabijheid of op afspraak. Er is bovendien een 24 uurs bereikbaarheid georganiseerd en zorg op afroep is mogelijk. Deze zorg wordt vaak vanuit een beschermende woonvorm van Emergis geboden.

Printversie van deze paginaPrint