Wat is Beschermd wonen thuis?

Wanneer er sprake is van psychiatrische aandoeningen die langdurig aanhouden, kan dit gevolgen hebben voor de huisvestingsituatie. Beschermd of begeleid wonen kan dan een oplossing zijn. Zeker als u daarnaast behoefte heeft aan andere vormen van zorg op diverse levensgebieden, bijvoorbeeld het organiseren van het huishouden, het regelen van de financiën of schulden of het maken van een dagindeling. Samen met u kijken we ook naar een gezonde(re) levensstijl. Ons doel is u zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Daar stemmen wij onze begeleiding op af. Dit moet veilig en passend zijn bij uw mogelijkheden. Het heeft onze voorkeur dat bij u thuis te doen.

Bij beschermd wonen thuis bestaat er de noodzaak tot:

  • overname van taken of intensieve begeleiding op het gebied van levensonderhoud (bijvoorbeeld het regelen van huishouden, zelfzorg, vasthouden van een normaal dagritme);
  • dagelijks hulp op het gebied van levensonderhoud (zie bovenstaand);
  • regelmatig een beroep kunnen doen op onplanbare zorg.
Printversie van deze paginaPrint