Werkleerbedrijven zetten project Man 2.0 voort


Persbericht

Ook voor de tweede helft van 2012 hebben de werkleerbedrijven van Emergis subsidie gekregen van het Oranje Fonds voor project Man 2.0. Het gaat om een bedrag van € 25.000. Project Man 2.0 richt zich op mannen met een afstand tot de maatschappij en een beperkt sociaal netwerk. Uit het eerste projectjaar blijkt dat de resultaten goed zijn en dat de deelnemende mannen het prettig vinden om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Zij doen dit door het verrichten van zinvolle werkzaamheden voor de buurt en voor projecten.

Daginvulling en structuur

Deelnemers kunnen in het kader van het project één, twee of drie dagdelen aan de slag binnen de werkleerbedrijven, bijvoorbeeld in de (biologische) tuin, het lunchcafé, de kook- en eetgroepen, de fietsenmakerij of achter de computer. Binnen de werkzaamheden werken de mannen aan zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfregie en sociaal contact. Door samen activiteiten te doen en op pad te gaan komen ze tot een daginvulling die hen voldoening en structuur geeft. “Mannen willen gewoon aan de slag, de handen uit de mouwen steken”, zegt Marion Lippens, werkbegeleider van werkleerbedrijf Terneuzen. “Ze willen iets voor de maatschappij of anderen kunnen doen, zonder dat dat als ‘bijzonder’ wordt gezien.”

Besteding

De werkleerbedrijven die deelnemen aan project Man 2.0 zijn ‘t Hof van Thee en Leut te Vlissingen,  werkleerbedrijf Terneuzen, werkleerbedrijf Goes en werkleerbedrijf Gered Gereedschap te Middelburg. De subsidie wordt besteed aan extra werkervaringsplaatsen voor nieuwe deelnemers, aanvullende activiteiten en specifieke ondersteuning gericht op mannen. Projectcoördinator Nancy van Velzen wijst in dat kader op de mannelijkheidscoderingen. “Dat zijn belangrijke waarden voor mannen”, vertelt ze. “Denk aan ‘ik ben zelfstandig’, ‘ik moet een baan hebben’ en ‘ik heb niemand nodig want ik kan alles alleen’. Het is heel moeilijk een man die sterk daaraan vasthoudt te overtuigen van jouw hulpaanbod. Dus moet je niet zeggen: ik ga jou helpen, maar: ik heb jou nodig. Je kunt iets voor me doen.”

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en De Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

———- einde persbericht ———-

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de werkleerbedrijven van Emergis kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van Emergis, telefoon 0113 26 72 32, e-mail communicatie@emergis.nl. Voor meer informatie over het Oranje Fonds kunt u contact opnemen met Rosanne Wink, adviseur pers en publiciteit, telefoon: 030 23 39 345.

Printversie van deze paginaPrint