Psychose

Een psychose is een toestand waarin je de werkelijkheid niet meer ziet zoals die echt is. Je verliest het contact met de werkelijkheid zoals anderen die beleven. Tijdens een psychose heb je last van hallucinaties, waanideeën en verwardheid. Kinderen en jongeren die hallucineren horen, zien, ruiken, voelen of proeven iets dat er niet is. Tijdens een psychose hoor je meestal ook stemmen.

Psychose komt niet zoveel voor. Het is wel een ernstige ziekte. Het is belangrijk dat de behandeling ervan snel begint. Anders kan de ziekte heel lang duren. Een psychose is in het begin lastig te herkennen. Zo kunnen waanideeën of hallucinaties ook lijken op fantasieën die normaalgesproken weer voorbij gaan.

Omdat het zo belangrijk is op tijd met de behandeling te beginnen, moet je de signalen goed in de gaten houden. En, bij twijfel altijd contact opnemen met de huisarts.

Printversie van deze paginaPrint