Voor wie?

Als je een psychose doormaakt, herken je vast alle of een paar van de volgende uitspraken over jouw gedachten, gevoelens en ervaringen:

  • Ik ruik of proef soms dingen die anderen niet kunnen ruiken of proeven.
  • Ik hoor vaak ongewone geluiden zoals gebonk, getik, gesis, geklap of gerinkel in mijn oren.
  • Ik heb dingen gezien die andere mensen blijkbaar niet kunnen zien.
  • Mijn gedachten zijn soms zo sterk dat ik ze bijna kan horen.
  • Ik heb vaak het gevoel dat anderen mij kwaad willen doen.
  • Ik zie soms speciale betekenissen in advertenties, etalages of in de manier waarop dingen om mij heen zijn opgesteld.
  • Ik heb dingen gehoord die andere mensen niet horen zoals stemmen van fluisterende of pratende mensen.

Als je dit herkent dan kun je terecht bij Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie voor hulp.

Printversie van deze paginaPrint