Aanmelden voor beschermd wonen

De overheid voert een beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Toch kan het noodzakelijk zijn dat een beschermende woonomgeving nodig is. In dat geval kunt u contact opnemen met een zorgaanbieder voor beschermd wonen. Emergis is zo’n zorgaanbieder.

Wij beoordelen dan uw verzoek. Gemeenten hebben de zorgaanbieders gevraagd dit zelf te doen omdat er specifieke kennis van psychiatrische problematiek nodig is voor deze beoordeling. Daarom doen wij onderzoek naar uw ziektebeeld, eventuele verslaving en de mate van zelfredzaamheid op de diverse levensgebieden. Wij leggen dat vast in een ondersteuningsplan. Als blijkt dat een beschermende woonomgeving nodig is, ontvangt u een beschikking van ons. Met die beschikking heeft u een zorgtoewijzing voor beschermd wonen. Het staat u vrij -in overleg met uw gemeente- naar een andere zorgaanbieder te gaan.

Indien u kiest voor een locatie van Emergis kunt u contact opnemen met de teamleider van de beschermende woonvorm in de regio van uw voorkeur. Samen bespreekt u of deze locatie passend is voor u en wanneer een plaats in die woonvorm beschikbaar komt.

Bent u al bij Emergis in zorg? Dan gaan we eveneens met u in gesprek over uw persoonlijke wensen. Ook dan maken we een ondersteuningsplan op basis waarvan u een beschikking ontvangt en bespreken samen wat de best passende woonvorm is.

 

Printversie van deze paginaPrint