Aanmelden voor beschermd wonen

De overheid voert een beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Toch kan het noodzakelijk zijn dat een beschermende woonomgeving nodig is. In dat geval kunt u contact opnemen met uw gemeente. De toegangsorganisatie van uw gemeente beoordeelt of iemand voor deze voorziening in aanmerking komt. Bij die beoordeling wordt gekeken naar voorgeschiedenis, diagnose en samenhangende problemen, maar ook naar mogelijkheden tot verbetering in het eigen netwerk en de eigen woonomgeving.

Soms is het nodig om tijdelijk in een voorziening te verblijven waar 24 uurs toezicht aanwezig is. Emergis biedt zo’n voorziening. Mocht beschermd wonen passend voor u zijn, dan kunt u van uw gemeente een beschikking ontvangen. Dit is een zorgtoewijzing voor beschermd wonen.

Indien u in het bezit bent van een beschikking beschermd wonen en kiest voor een locatie van Emergis, kunt u contact opnemen met de teamleider van de beschermende woonvorm in de regio van uw voorkeur. Samen bespreekt u of deze locatie passend is voor u en wanneer een plaats in die woonvorm beschikbaar komt. Het staat u vrij – in overleg met uw gemeente – naar een andere zorgaanbieder te gaan.

Printversie van deze paginaPrint