Wat is beschermd wonen?

Een beschermende woonvorm (BW) biedt mensen met langdurige psychiatrische of verslavingsproblemen een combinatie van begeleiding en wonen. De bewoners krijgen ondersteuning om de draad van het gewone leven weer op te maken. Sommige gaan naar hun werk en proberen weer een plekje in de maatschappij te verwerven. Het verblijf in de BW kan een opstap zijn naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Lees hier de folder Beschermd wonen bij Emergis.

Printversie van deze paginaPrint