Beschermd wonen voor mensen met een dubbele diagnose

In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen. Deze BW is een onderdeel van het zorgprogramma dubbele diagnose en maakt deel uit van de sector Herstel, wonen en werken van Emergis.

Voor ouderen en voor volwassenen met alleen psychiatrische problemen heeft Emergis aparte beschermende woonvormen.

Printversie van deze paginaPrint